icon facebook  icon youtube

Відділ зберігання, формування та обліку Національного архівного фонду і довідкового апарату

забезпечує збереженість та веде облік профільних  документів;

здійснює науково-технічне опрацювання фондів та каталогізацію документів;

проводить перевіряння наявності та фізичного стану документів, підготовку та передавання їх на ремонт, реставрацію та профілактичне оброблення;

приймає на державне зберігання профільні  документи або їх копії від установ, громадських організацій і громадян;

організовує створення страхового фонду;

створює та удосконалює систему довідкового апарату до документів архіву;

зберігає страховий фонд та фонд користування;

проводить наукові дослідження з питань формування, зберігання, обліку документів НАФ, створення та удосконалення систем довідкового апарату та розроблення методичних посібників.

Відділ використання інформації та зовнішніх зв’язків

забезпечує право на доступ до інформації, що міститься в профільних документах та довідковому апараті;

виконує запити юридичних і фізичних осіб з України і зарубіжжя;

здійснює прийом громадян, які звертаються до архіву;

організовує виставки архівних документів та підготовку збірників документів, путівників, покажчиків, довідників;

надає консультативну та методичну допомогу з питань складу документів архіву та використання їх інформації.

забезпечує реалізацію прав громадян на вільний доступ до відомостей, що містяться в профільних документах;

організовує роботу щодо забезпечення користувачів документами НАФ та довідковим апаратом до них в установленому порядку;

надає науково-методичну та практичну допомогу користувачам у роботі з архівними документами у читальному залі;

забезпечує збереженість документів, виданих користувачам для використання у читальному залі;

забезпечує встановлення партнерських зв'язків з архівними установами зарубіжних країн з метою сприяння розвитку співробітництва та участі у міжнародних програмах

Відділ фінансово-бухгалтерського забезпечення

забезпечує ефективне та економне використання бюджетних асигнувань та матеріальних ресурсів;

формує та подає Українському інституту національної пам’яті бюджетний запит;

забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ГДА УІНП та складення звітності;

розробляє схеми посадових окладів та систем оплати працівників;

здійснює контроль за своєчасним і належним оформленням фінансово-господарських документів та законністю операцій, контроль за виконанням зобов’язань, наявністю та рухом майна, використання матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених кошторисів.

Відділ правового забезпечення та договірної роботи

організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів ГДА УІНП його працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

представлення інтересів ГДА УІНП в судах.

Відділ організації будівництва

виконує функції замовника з розробки проектної документації з реконструкції нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві;

 проводить реконструкцію нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення ГДА УІНП відповідно до бюджетного фінансування.

Відділ інформатизації, зв’язків із громадськістю та господарського забезпечення

впроваджує новітні інформаційні технології при обробці профільних документів;

забезпечує розробку та супроводження інформаційної системи ГДА УІНП, як сукупності технічних, програмних та комунікаційних засобів, які забезпечують опрацювання, збереження та використання інформації профільних документів;

співпрацює зі ЗМІ;

здійснює матеріально- технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності ГДА УІНП.

Партнери

Сайт працює у тестовому режимі. Зауваження та пропозиції просимо надсилати на info@hdauinp.org.ua

icon facebook  icon youtube

УГОРУ