icon facebook inst.png icon youtube
Новини
Календар подій

30052021

Назва посади

Начальник відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду

Основні завдання і функції

Здійснює керівництво роботою Відділу, забезпечує виконання покладених на нього планових завдань, розробляє пропозиції щодо удосконалення його роботи.

Забезпечує виконання завдань та функцій ГДА УІНП з питань забезпечення збереженості та державного обліку документів НАФ.

Забезпечує розроблення проєктів наказів директора ГДА УІНП та інших внутрішніх нормативних документів з питань забезпечення збереженості і обліку документів,  вносить їх на розгляд керівництва  та дорадчих органів ГДА УІНП.

Складає плани роботи відділу,  готує звіти про їх виконання.

Забезпечує проведення науково-дослідної роботи з питань збереженості та обліку документів.

Організовує впровадження результатів наукових досліджень і науково-технічних досягнень у практику роботи відділу.

Здійснює керівництво роботи відділу щодо виявлення та внесення унікальних документів до Державного реєстру національного культурного надбання.

Повинен знати

Правила роботи архівних установ України.

Нормативно-правові акти та стандарти з питань забезпечення збереженості та обліку документів;

Вимоги до кваліфікації та стажу роботи

Спеціальність, професійна кваліфікація – історія, архівна справа, документознавство.

Освітній ступінь – магістр, спеціаліст.

Стаж роботи на керівних посадах або посадах провідних фахівців з напрямів зберігання та обліку документів Національного архівного фонду – не менше 5 років.

Умови та оплата праці

П’ятиденний робочий тиждень.

Посадовий оклад – згідно зі штатним розписом.

Назва посади

Провідний архівіст відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду

Основні завдання і функції

Здійснює облік прийнятих на державне зберігання профільних документів.

Забезпечує постійне зберігання облікових документів архіву, а також друкованих видань та інших матеріалів, що належать до довідково-інформаційного фонду архіву.

Контролює внесення змін до облікових документів.

Забезпечує взяття на облік повернених, придбаних або відтворених у копіях документів культурної спадщини України, що перебувають за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України.

Складає та удосконалює описи відповідних фондів.

Здійснює каталогізацію документів ГДА УІНП;

Готує та надає до Центрального фондового каталогу Укрдержархіву документи централізованого обліку: відомості про зміни у складі та обсязі фондів, паспорт державного архіву та картки фондів.

Повинен знати

Правила роботи архівних установ України.

Нормативно-правові акти та національні стандарти з питань державного обліку документів Національного архівного фонду.

Вимоги до кваліфікації та стажу роботи

Спеціальність професійна кваліфікація – історія, архівна справа, документознавство.

Освітній ступінь – магістр, спеціаліст

Стаж роботи– не менше 3-х на посаді архівіста першої категорії

Умови та оплата праці

П’ятиденний робочий тиждень.

Посадовий оклад – згідно зі штатним розписом.

Назва посади

Провідний архівіст відділу зберігання та обліку документів

Основні завдання і функції

Бере участь у прийманні на зберігання профільних ГДА  УІНП документів або їх копій від установ, громадських організацій і громадян.

Організовує зберігання і раціональне розміщення профільних документів в архівосховищах;

Забезпечує створення і підтримання оптимальних умов і санітарно-гігієнічного режиму зберігання документів, дотримання вимог пожежної безпеки в архівосховищах і робочих кімнатах Відділу;

Проводить перевіряння наявності і стану справ в архівосховищах, здійснює розшук невиявлених справ;

Веде роботу щодо визначення фізичного стану документів;

Повинен знати

Правила роботи архівних установ України.

Нормативно-правові акти та національні стандарти з питань забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду.

Вимоги до кваліфікації та стажу роботи

Спеціальність професійна кваліфікація – історія, архівна справа, документознавство.

Освітній ступінь – магістр, спеціаліст

Стаж роботи – не менше 3-х на посаді архівіста першої категорії.

Умови та оплата праці

П’ятиденний робочий тиждень.

Посадовий оклад – згідно зі штатним розписом.

Назва посади

Старший зберігач фондів відділу зберігання та обліку документів відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду

Основні завдання і функції

Здійснює приймання документів на зберігання до ГДА УІНП.

Забезпечує збереженість документів та їх раціональне розміщення в архівосховищі.

розміщує документи на місцях зберігання.

Проводить роботу з обліку руху фондів, підготовки документів до реставрації, страхового копіювання, палітурних робіт, дезінфекції та дезінсекції.

Здійснює розшук документів та оформлює його результати;

Укладає топографічні покажчики на фонди архівосховища, здійснює топографування документів.

Уносить зміни на підставі відповідних актів до облікових документів ГДА УІНП.

Контролює температурно-вологісний та санітарно-гігієнічний режими зберігання, дотримання пожежної безпеки в архівосховищах ГДА УІНП.

Повинен знати

Правила роботи архівних установ України.

Нормативно-правові акти та національні стандарти з питань забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду.

Вимоги до кваліфікації та стажу роботи

Спеціальність професійна кваліфікація – історія, архівна справа, документознавство.

Освітній ступінь – магістр, спеціаліст.

Стаж роботи за фахом– не менше 3 років

Умови та оплата праці

П’ятиденний робочий тиждень.

Посадовий оклад – згідно зі штатним розписом.

Наші партнери