icon facebook inst.png icon youtube
Новини

 

ANP info 1 1

ЗВІТ

ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ

ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ

УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

ЗА 2021 РІК

 

1. Вступ

2. Нормативно-методична робота

3. Реконструкція приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві та забезпечення ГДА УІНП тимчасовим приміщенням

4. Організація приймання-передавання носіїв архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

5. Міжнародне співробітництво

6. Популяризація діяльності ГДА УІНП

7. Організаційна робота

8. Кадрова робота

9. Використання коштів державного бюджету

 

1. ВСТУП

Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті (далі – ГДА УІНП, Архів) створено відповідно до статті 12 Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» для безпосереднього забезпечення права на доступ до архівної інформації репресивних органів.

ГДА УІНП утворений постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 1000 «Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» для зберігання архівних документів Національного архівного фонду, що містять архівну інформацію репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років.

ГДА УІНП є державною архівною установою, що належить до сфери управління Українського інституту національної пам’яті та діє на підставі Положення про нього, затвердженого наказом Міністерства культури України та Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2019 р. за № 181/33152 (із змінами).

Основними завданнями ГДА УІНП є:

1) забезпечення пошуку, приймання, формування, обліку та зберігання профільних документів, а також використання інформації в них;

2) забезпечення права на доступ до інформації, що міститься в профільних документах та довідковому апараті.

ГДА УІНП здійснював свою діяльність відповідно до Плану роботи Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті на 2021 рік, затвердженого директором архіву та погодженого Головою УІНП.

2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Тривала робота щодо розробки та вдосконалення в архіві чинних нормативно-правових актів з питань архівної справи.

Підготовлено та подано до УІНП 4 проєкти нормативно-правових актів, зокрема, три проєкти постанов Кабінету Міністрів України:

- «Деякі питання оплати праці працівників галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті»;

- «Про внесення зміни до пункту 151 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641»;

- «Про внесення змін у додаток до Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних і комунальних архівних установ».

Продовжувалася робота над проєктом наказу Міністерства культури та інформаційної політики України «Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті».

Здійснювалися заходи щодо нормативного врегулювання питання оплати праці працівників ГДА УІНП. Зокрема, підготовлено лист до Державної архівної служби України щодо внесення змін до наказу Міністерства юстиції України «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної тарифної сітки» від 25.11.2011 № 3327/5 щодо усунення невідповідності між тарифними розрядами працівників ГДА УІНП.

Кабінет Міністрів України 17 березня 2021 року ухвалив постанову № 215 «Про внесення зміни до переліку архівних установ, закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом».

Наказом директора ГДА УІНП затверджено Порядок прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян в Галузевому державному архіві Українського інституту національної пам’яті.

3. РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ (КОРПУС № 5) ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

ПО ВУЛ. ПУХІВСЬКІЙ, 7 У М. КИЄВІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГДА УІНП ТИМЧАСОВИМ ПРИМІЩЕННЯМ

Протягом звітного періоду одним із основних завдань ГДА УІНП було проведення заходів з реконструкції будівлі (корпус № 5) по вул. Пухівській, 7 у м. Києві для розміщення ГДА УІНП.

Питання реконструкції будівлі ГДА УІНП включено до Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. №276-р, до Плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 р. № 84, а також до Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 179.

З метою фінансового забезпечення проведення реконструкції ГДА УІНП розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 1144-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2021 рік» ГДА УІНП на реконструкцію було передбачено кошти в сумі 34.0 млн. грн.

З метою пошуку генерального підрядника для проведення реконструкції 11 жовтня 2021 року було оголошено процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою по предмету закупівлі «Реконструкція нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві». Станом на 31.12.2021 року по зазначеному предмету закупівлі проходить процедура оскарження в Антимонопольному комітеті України.

Відповідно до договору з ПК «Проектний комплекс» № 11 від 12.12.2019 року завершено розроблення проектної документації стадії «Проект» та «Робоча документація». У звітному році зазначені роботи оплачено у сумі 7 007 200 грн.

З метою оновлення вихідних даних оновлено інженерно-топографічний план.

З метою отримання земельної ділянки та прискорення прийняття рішення щодо поділу земельної ділянки Національного банку України ГДА УІНП звернувся до Київської міської державної адміністрації. Звернення ГДА УІНП було розглянуто та прийнято розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.08.2021 № 1739 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Національного банку України для розміщення потужностей під виробництво та зберігання грошей на вул. Пухівській, 7 у Деснянському районні м. Києва (кадастровий номер 800000000:62:016:0001)».

На даний час ГДА УІНП не набув права постійного користування земельною ділянкою площею 2 363,1, що знаходиться під нерухомим майном (нежитлові приміщення у будівлі корпус № 5), земельна ділянка не зареєстрована у Державному земельному кадастрі, а тому ГДА УІНП не має права встановлювати огорожу на земельній ділянці – режимному об’єкті, що належить Національному банку України. У зв’язку з цим, працівники та відвідувачі ГДА УІНП користуються пропускними системами Національного банку України, що призвело у вересні 2021 року до блокування працівниками охорони Банкнотно-монетного двору Національного банку України проходу працівників і відвідувачів до приміщень архіву. Зазначена конфліктна ситуація була оперативно вирішена шляхом прийняття нормативного акту, який регулює процедуру допуску до приміщень ГДА УІНП через режимну територію Національного банку України.

Водночас здійснювалися пошуки тимчасового приміщення для розміщення працівників архіву та архівосховищ на час реконструкції будівлі ГДА УІНП по вул. Пухівській, 7 у місті Києві.

Протягом першого півріччя 2021 року ГДА УІНП здійснював заходи щодо укладення договору оренди офісного приміщення лабораторно-виробничого корпусу по вул. Попудренка, 54, 5 поверх, загальною площею 465 кв. м., балансоутримувачем якого є Державне підприємство «Укргеоінформ». 22.06.2021 ГДА УІНП отримав лист від ДП «Укргеоінформ» про те, що ДП «Укргеоінформ» перебуває в процесі реорганізації шляхом приєднання до ДНВП «Картографія» і з огляду на це відмовив ГДА УІНП в оренді та запропонував ГДА УІНП продовжити процес передачі державного майна в оренду після завершення реорганізації.

Тому, ГДА УІНП знову був змушений розпочати пошук приміщення, опрацював переліки державного та комунального майна, які викладені у мережі Інтернет на веб-сайтах уповноважених органів, які здійснюють управління державним і комунальним майном та надіслав листи 11 балансоутримувачам про зацікавленість в укладенні договору оренди комунального майна. Також були надіслані листи 20 балансоутримувачам про зацікавленість в укладенні договору оренди державного майна.

Від більшості балансоутримувачів було отримано листи з відмовами щодо передачі майна в оренду або поясненням причин неможливості передачі майна в оренду, деякі балансоутримувачі не відповіли на листи ГДА УІНП щодо оренди майна.

У вересні-жовтні 2021 року уповноважені працівники ГДА УІНП на підставі дозволів балансоутримувачів провели огляд 8 потенційних об’єктів оренди у місті Києві. Лише 2 з 8 приміщень виявились придатними для розміщення ГДА УІНП, а саме приміщення, що перебуває у власності комунального підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» та приміщення державної форми власності, балансоутримувач – Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго». Усі інші оглянуті об’єкти потребували капітального ремонту або були без забезпечення тепло-, енерго- та водопостачанням.

У вересні 2021 року ГДА УІНП було направлено листи з пакетом необхідних документів для укладення договору оренди приміщення до керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Солом’янського району міста Києва та Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Крім того, у вересні 2021 року ГДА УІНП направив листи з пакетом необхідних документів для укладення договору оренди державного майна до балансоутримувача «Укрінтеренерго» та до Регіонального відділення Фонду державного майна по місту Києву. У грудні 2021 року балансоутримувач повідомив ГДА УІНП, що він продовжує здійснювати збір документів від органу управління Міністерства економіки України, Державної податкової служби України та Департаменту охорони культурної спадщини для направлення документів до Регіонального відділення Фонду державного майна України для укладення договору.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ НОСІЇВ АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ 1917-1991 РОКІВ

Відповідно до законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» архівні документи (носії архівної інформації) репресивних органів належать державі і передаються на зберігання до ГДА УІНП.

Відповідно до Положення про ГДА УІНП до складу документів ГДА УІНП входять носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років, носії архівної інформації іноземних спецслужб, структур та діячів українського визвольного руху, документи з різними носіями інформації, що були створені, отримані або перебувають в УІНП.

Для вироблення засад формування майбутнього об’єднаного комплексу документів – носіїв архівної інформації репресивних органів у фондах ГДА УІНП, забезпечення швидкого і якісного формування довідкового апарату до документів, а також визначення механізму передавання цих документів до ГДА УІНП упродовж року здійснено низку відряджень до різних міст України, під час яких вивчався видовий склад документів безпосередньо у фондах установ-розпорядників. Зокрема, відбулись відрядження керівництва і працівників ГДА УІНП до Волинської, Дніпропетровської та Одеської областей, де проведено робочі зустрічі з працівниками Державного архіву Одеської області, архівних підрозділів управлінь Служби безпеки України у Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях, ліквідаційних комісій Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області, Управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області, Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, а також з працівниками Волинської обласної прокуратури. Під час робочих зустрічей уточнено кількісний та видовий склад документів репресивних органів у фондах установ-розпорядників, ступінь підготовки довідкового апарату та самих документів до передавання, специфіку перевезення документів різних відомств.

Питання передавання частини комплексу документів репресивних органів, розпорядником яких раніше було регіональне управління МВС України у Київській області, також обговорювалися під час робочої наради керівництва ГДА УІНП з працівниками архіву Головного управління Національної поліції в Київській області.

З метою контролю за процесом підготовки установами-розпорядниками документів репресивних органів до передавання в ГДА УІНП надіслано запит до Державної архівної служби України щодо виконання пункту 2 рішення колегії Укрдержархіву від 23.09.2020 № 2/2 та листа від 10.06.2021 № 3478/2.01-19/0 (інформування про стан підготовки списків фондів, що в подальшому підлягатимуть передаванню до ГДА УІНП). Таку інформацію до Укрдержархіву надіслало 8 галузевих державних архівів: Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, ДУ «Генеральна дирекція державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Управління державної охорони України.

Здійснювалася робота щодо підготовки Списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, що передають документи репресивних органів до ГДА УІНП, зокрема, внесено інформацію про галузевий архів СБУ й архівні підрозділи регіональних управлінь СБУ, обласних та окружних прокуратур Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької та Житомирської областей.

Також проводилося складання довідково-інформаційної бази даних про кількісний та предметний склад фондів прокуратур України, що містять документи репресивних органів за результатами проведеної упродовж 2016–2018 рр. ревізії (за надісланими до відома описами).

Для створення комплексної інформаційної системи ГДА УІНП впроваджено програмне забезпечення.

5. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Для налагодження співпраці з міжнародними архівними інституціями ГДА УІНП долучився до міжнародних проєктів, покликаних досліджувати діяльність і злочини тоталітарних режимів у Європі в XX столітті.

Зокрема, ГДА УІНП долучився до Європейської мережі офіційних органів, відповідальних за справи секретної поліції.

Відповідно до рішення Ради членів Платформи європейської пам’яті та сумління (PEMC), прийнятого на її щорічному засіданні 12 листопада 2021 року в Празі, ГДА УІНП став повноправним членом Платформи. Це дозволить Архіву брати активну участь у всіх заходах PEMC.

Протягом року ГДА УІНП підписано договори про співробітництво з наступними міжнародними установами:

- Комісією з відкриття документів і оголошення про належність болгарських громадян до державної безпеки і розвідувальної служби Болгарської народної армії;

- Архівом служб державної безпеки Республіки Чехія та Інститутом дослідження тоталітарних режимів;

- Національним архівом Латвійської Республіки;

- Естонським інститутом історичної пам’яті.

Надіслані пропозиції щодо співпраці ГДА УІНП з Національним агентством архівів Республіки Молдова, а також Центром дослідження геноциду та руху опору громадян Литви.

25-27 серпня 2021 р. ГДА УІНП з робочим візитом відвідали парламентський секретар Міністерства культури Латвійської Республіки Янсонс Рітварс, директор Національного архіву Латвії Спруджа Мара, заступник директора зазначеного архіву Слайдіня Інгуна та старший експерт архіву Зелменіс Гінтс. У рамках візиту 26 серпня 2021 р. проведено круглий стіл на тему «Доступ до документів репресивних органів в Україні та Латвії» за участі Голови УІНП, Голови Укрдержархіву, керівників центральних і галузевих державних архівів, представників наукової спільноти та громадськості.

До Архіву Республіки Словенія на його запит надіслано лист щодо законодавчих вимог з питань передавання та доступу до таємної інформації в Україні.

З метою налагодження міжнародної співпраці та участі у спільних проєктах проведено зустріч (у режимі онлайн та офлайн) з представниками Аналітичного центру «Поліс Азія» Республіки Киргизстан (дослідницький майданчик «Есімде»), а також спільний брифінг «Пам’ять про репресії: досвід Киргизстану та України» за участі представників громадської організації «Есімде» (Республіка Киргизстан), які перебували в Україні з метою вивчення питання депортації киргизів до південних регіонів України в 30-і роки ХХ століття.

Підготовлено проєкт договору про співпрацю між ГДА УІНП з Аналітичним центром «Поліс Азія» (Республіка Киргизстан), Інститутом історії України НАН України, державними архівами Одеської та Херсонської областей.

Директор ГДА УІНП та заступник директора-головний зберігач фондів з робочим візитом відвідали Національний архів Естонії та Естонський інститут історичної пам’яті. У рамках візиту було підписано Договір про співробітництво між Галузевим державним архівом Українського інституту національної пам’яті та Естонським інститутом історичної пам’яті. Крім того, був вивчений досвід Національного архіву Естонії щодо організації будівництва, облаштування приміщення Національного архіву в місті Тарту та організації переміщення архівних документів, забезпечення збереженості архівних документів, їх оцифрування та організація доступу до них.

6. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГДА УІНП

На запрошення Секретаріату Кабінету Міністрів України директор ГДА УІНП взяв участь у дружній зустрічі «Партнерство "Відкритий Уряд": 10 років разом», яка відбулася 23 вересня 2021 року. Архів відзначено нагородою Ініціатива «Партнерство "Відкритий Уряд"» в Україні у сфері відкриття доступу до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років.

З планами реконструкції будівлі ГДА УІНП та подальшого його функціонування ознайомилися народні депутати України Ганна Бондар (фракція «Слуга народу»), Юлія Клименко (фракція «Голос»), Ігор Гузь (група «Партія «За майбутнє»).

Архівом підписано Угоду (Меморандум) про створення Української коаліції пам’яті, ініціатором якої є Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності.

На радіо «Культура» організовано ефір директора ГДА УІНП Ігоря Кулика на тему «Архів національної пам’яті: завдання, місія, бачення».

Директор архіву надав інтерв’ю Громадському радіо, в якому розповів про те, чим зараз живе установа, як команда архіву вже зараз допомагає людям знаходити справи репресованих родичів.

Під час перебування у службових відрядженнях директор ГДА УІНП взяв участь у теле- та радіопрограмах на місцевому телебаченні і радіо на теми пошуку інформації про репресованих:

- телеканал «Суспільне Дніпро», програма «Сьогодні. Головне» (м. Дніпро);

- телеканал АТН, програма «Віддзеркалення» (м. Харків).

- канали 7 (Live Studio) та «Первый городской» (м. Одеса);

- телеканали «Суспільне Волинь», «Аверс» та «Конкурент» (м. Луцьк).

Директор архіву також взяв участь у таких заходах:

- історична панель в рамках West Media Forum (м. Луцьк) із темою «Донесення історичної правди: без архівів місія нездійсненна?»;

- відкриття фотодокументальної виставки «Розстріляна еліта: Биківнянський вимір» та у блозі на Цензор. НЕТ розкрив значення цієї виставки;

- вебінар «Бути & пам’ятати: пам’ять як інструмент національної безпеки. Актуальні теми та акценти для бібліотечної практики» та конференції «Радянське «я» і радянське «ми» між ідеологією і реальністю»;

- Міжнародний круглий стіл «Критерії досліджень масштабів політичних репресій: вітчизняний та зарубіжний досвід», м. Нур-Султан, Республіка Казахстан (у форматі он-лайн).

Спільно з Громадською організацією «Залізнична спадщина України» Архівом розпочато новий дослідницький проєкт щодо досліджень біографій репресованих працівників залізниць та історій підприємств: депо, дистанцій колії чи зв’язку, майстерень, станцій тощо.

З метою подальшого інформування громадськості про діяльність та плани ГДА УІНП протягом 2021 року проведено 6 екскурсій приміщенням на Пухівській, 7, які відвідало орієнтовно 120 осіб (представників державних установ і громадських організацій, студентської та учнівської молоді, засобів масової інформації, науковців-істориків тощо).

Спільно із відеопродакшеном «Диваки» створено п’ять освітніх роликів ГДА УІНП про алгоритми пошуку інформації про репресованих в Інтернеті та архівах. На Ютуб-каналі ГДА УІНП зазначені відео також опубліковано англійською мовою та розміщено описи для кожного відео.

14 травня 2021 р. на базі «Освіторія ХАБ» проведено презентацію зазначених відеороликів. Спікерами презентації були Ігор Кулик, директор ГДА УІНП; Андрій Когут, директор Галузевого державного архіву СБУ; Олег Бажан, старший науковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії України НАН України. На заході були присутні представники засобів масової інформації, зокрема, Польського радіо, телеканалів «П’ятий канал», «Україна 24», «Дім/Дом» та інші.

На запрошення організаторів фестивалю «З країни в Україну» працівниками ГДА УІНП проведено 10 майстер-класів на тему «Як шукати репресованих родичів» з демонструванням освітніх відео (у містах Бахмут, Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Мирноград, Слов’янськ Донецької області, Старобільськ, Щастя, смт Станиця Луганська Луганської області, а також у м. Херсон).

Під час перебування працівників ГДА УІНП у відрядженні у м. Дніпро аналогічні майстер-класи проведено для викладачів і студентів кафедри історії і політичної теорії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», а також громадськості м. Дніпра (на базі Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія).

Зазначені майстер-класи проведено у місті Харкові: для слухачів Харківського осередку Всеукраїнської організації «Українська Академія Лідерства» та громадськості міста (у приміщенні Будинку «Слово»).

Майстер-класи «Як знайти своїх репресованих родичів» з презентацією освітніх відео проведено у закладі «Остання Барикада», а також у рамках фестивалю «Вільний духом. Пам’яті Ореста Квача» (м. Заліщики Тернопільської області).

На запрошення Благодійного фонду «Smart Foundation» аналогічний майстер-клас проведено у смт Козельщина Полтавської області

На сторінках ГДА УІНП у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм створено біля 420 публікацій щодо видатних постатей історії, культури і літератури України, учасників визвольного руху.

Найбільшу кількість відгуків (охоплень) набрали пости про генерального конструктора Сергія Корольова; народну художницю Катерину Білокур; художника Казимира Малевича; репресованого географа Степана Рудницького; 60-у річницю Куренівської трагедії у Києві; етносоціологиню, етнографиню Катерину Грушевську; діячку ОУН Дарію Цісик; спецпроєкт Архіву та видання «НВ» «Розстріляне покоління. Історії жертв політичних репресій сталінського режиму», блокування охороною НБУ проходу журналістів та екскурсантів на територію ГДА УІНП на вул. Пухівській, 7.

Проведено заходи, направлені на популяризацію Інстаграм-сторінки ГДА УІНП, в результаті чого кількість підписників зросла і становить 2 387 осіб.

На Інстаграм-сторінці ГДА УІНП організовано та проведено шість прямих ефірів: із директором ГДА УІНП Ігорем Куликом, журналісткою, авторкою блогу «Рагулі» Тетяною Микитенко, очільницею Центру досліджень визвольного руху Анною Олійник, музикантом, журналістом Альбертом Цукренком, заступницею генерального директора Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили" з наукової роботи Тетяною Шептицькою, директором ГДА СБУ Андрієм Когутом.

У рамках історій з Консультаційного центру з пошуку інформації про репресованих підготовлено матеріали для видання «Цензор.нет»:

- «Ніхто не згадує, як же добре було в 1933-му чи в 1937-му. Тільки пломбір смачний згадують!»: історія репресованого Михайла Ратушняка із Вінниччини"(статтю передрукувало інформаційне агентство «Донбас» та низка груп у мережі Фейсбук);

- «Розстріляли до травневих свят: як архіви через 80 років відкрили родині правду про репресованого директора школи на Київщині» (статтю передрукували сайт телеканалу «24», видання українців в Америці «Ukrainian People», інформаційне агентство «Донбас» та низка груп у мережі Facebook);

- «Відвертість, що стала фатальною: через 80 років праонук дізнався, куди зник його прадід-болгарин у часи Великого терору»;

- «Розстріляний «яблучник»: головні документи архівної справи селекціонера Володимира Симиренка»;

- «Пишаюся, що наша родина ніколи не була "совками", - історія киянки, яка знайшла в архівах інформацію про репресованого прадіда»;

- «В архівах виявив, що я нащадок Андрія Мельника», - історична знахідка про родину відомого ОУНівця».

У блозі на «Цензор.нет» викладені думки директора Архіву Ігоря Кулика:

- «Як знайти репресованих родичів: відеоінструкція»;

- «Розстріляна еліта»: виставка, яку не варто пропустити»;

- «Російський суд пробиває чергове «дно»: ліквідовано «Меморіал».

У виданні «Історична правда» опубліковано статті: «Ув`язнена “Ластівка”: як МҐБ репресував Параску Плитку-Горицвіт», «Розстріляний у 38-му, «помер» від інфаркту у 43-му»; «Архів національної пам’яті: реконструкції бути!».

У рамках спеціального проєкту видання «НВ» та Архіву до Дня пам`яті жертв політичних репресій «Розстріляне покоління. Історії жертв політичних репресій сталінського режиму» підготовлено чотири історії про репресованих родичів співробітників цього видання.

Опубліковано фільм про таємниці архівів КГБ в Україні від медіа «Настоящее время» із коментарями директора ГДА УІНП Ігоря Кулика.

На запрошення Інстаграм-акаунту «Публічна історія» працівники Архіву взяли участь у прямому ефірі «Як цікаво розповідати про історію у соцмережах».

В рамках спільного спецпроєкту ГДА УІНП та видання «Тексти» опубліковано матеріал «Білі плями памʼяті. Як українці шукають правду про репресованих родичів».

Директор та працівники ГДА УІНП взяли участь у науковій конференції «Биківня – від території смерті до місця пам’яті» (23 вересня 2021 р.), організованій Національним історико-меморіальним заповідником «Биківнянські могили» та онлайн-семінарі «Освітні проєкти Інституту досліджень тоталітарних режимів (Чехія)».

Видано інформаційний буклет про ГДА УІНП.

За 2021 рік до Консультаційного центру з пошуку інформації про репресованих при Архіві національної пам’яті за допомогою електронної пошти, офіційної Фейсбук-сторінки, офіційного веб-сайту, мобільного та стаціонарного телефонів звернулися 1086 громадян, у т.ч. 656 – за допомогою електронної пошти, 430 – на сторінку Фейсбук. Переважну більшість заявників складають громадяни України. Крім цього, до ГДА УІНП зверталися громадяни зарубіжних країн (Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Болгарія, Держави Ізраїль, Королівства Іспанія, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Польща, Російської Федерації, США, Республіки Чехія, Фінляндської Республіки).

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

На виконання доручень УІНП проведено заходи щодо забезпечення карантинних заходів. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, видано низку наказів директора Архіву щодо регламентування роботи працівників архіву під час карантину.

Уточнено положення про структурні підрозділи Архіву.

До Державної архівної служби України подано паспорт Архіву.

З метою налагодження співпраці та ознайомлення з діяльністю працівники Архіву відвідали Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили", Національний музей Голодомору-геноциду, а також Центральний державний історичний архів, м. Київ.

Відбулася робоча зустріч з головою Наглядової Ради Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору І. Васюником.

Крім цього, відбулася робоча зустріч з керівником Державного унітарного підприємства "Дирекція з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" А. Замогильним, під час якої працівники ГДА УІНП ознайомилися з досвідом будівництва другої черги Національного музею.

Здійснено заходи щодо удосконалення та супроводу офіційного сайту ГДА УІНП, зокрема продовжувався процес наповнення англомовної версії сайту. Сайт доповнено новим розділом «Міжнародне співробітництво».

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» в Архіві призначено уповноваженого з питань організації та проведення спрощених закупівель.

Відповідно до законодавства проводилися первинні та повторні інструктажі працівників Архіву з охорони праці та пожежної безпеки.

До УІНП подано щорічний звіт уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в ГДА УІНП.

Від Національного агентства з питань запобігання корупції отримано роз’яснення щодо відсутності підстав для щорічного декларування керівників структурних підрозділів Архіву.

8. КАДРОВА РОБОТА

Гранична чисельність працівників ГДА УІНП становить 30 одиниць, з них 10 керівних кадрів, 11 спеціалістів в сфері архівної справи та 9 спеціалістів наскрізних професій.

Структура ГДА УІНП на 31.12.2021 складається із керівництва (директор, заступник директора з загальних питань, заступник директора з будівництва і заступник директора-головний зберігач фондів) та 7 самостійних відділів: зберігання та обліку документів Національного архівного фонду; формування Національного архівного фонду і довідкового апарату; використання інформації та зовнішніх зв’язків; організації будівництва; фінансово-бухгалтерського та правового забезпечення; відділу інформатизації та господарського забезпечення; кадрової роботи та діловодства.

Протягом 2021 року на роботу прийнято 2 працівники (завідувач відділу формування Національного архівного фонду та довідкового апарату, технік І категорії), звільнено одного працівника (заступника директора ГДА УІНП з будівництва).

Станом на 31.12.2020 чисельність фактично працюючих складала 11 осіб.

Уточнювалися посадові інструкції працівників, відповідно до законодавства про працю, здійснювалося ознайомлення з ними.

З метою підвищення кваліфікації працівником архіву пройдено курс за напрямом “Communication and Social Media Marketing” (робота з соціальними мережами), отримано відповідний сертифікат.

У зв’язку із підвищенням рівня заробітної плати з 01 грудня 2021 р. затверджено зміни до штатного розпису ГДА УІНП.

9. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

ГДА УІНП отримував фінансування з державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 3809020 «Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті».

Асигнування затверджені в сумі 44 043.1 тис. грн., касові видатки склали 11 005.7 тис. грн., з них:

- поточні видатки, затверджені кошторисом в сумі 4 419.8 тис. грн., касові видатки склали 3 970.5 тис. грн.;

- капітальні видатки, затверджені кошторисом в сумі 39 623.3 тис. грн., касові видатки склали 7 035.2 тис. грн.

Було проведено одну процедуру спрощених закупівель по предмету «Постачання ліцензії на програмне забезпечення для створення комплексної інформаційної системи Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті».

Проведено процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою по пошуку генерального підрядника з «Реконструкції нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві».

Директор ГДА УІНП                                                                    Ігор КУЛИК

Наші партнери