icon facebook inst.png icon youtube
Новини

 

 ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ

ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ

УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

ЗА 2019 РІК

Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті (далі – ГДА УІНП, Архів) створено відповідно до статті 12 Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» для безпосереднього забезпечення права на доступ до архівної інформації репресивних органів. ГДА УІНП утворений постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 1000 «Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» для зберігання архівних документів Національного архівного фонду, що містять архівну інформацію репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. ГДА УІНП є державною архівною установою, що належить до сфери управління Українського інституту національної пам’яті.

Положення про ГДА УІНП затверджено наказом Міністерства культури України та Міністерства юстиції України від 07.02.2019 №91/372/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2019 року за №181/33152. Відповідно до Положення про ГДА УІНП до складу документів ГДА УІНП входять носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, носії архівної інформації іноземних спецслужб, структур та діячів українського визвольного руху, документи з різними носіями інформації, що були створені, отримані або перебувають в УІНП (далі – профільні документи).

Основними завданнями ГДА УІНП є:

1) забезпечення пошуку, приймання, формування, обліку та зберігання профільних документів, а також використання інформації в них;

2) забезпечення права на доступ до інформації, що міститься в профільних документах та довідковому апараті.

У 2019 році ГДА УІНП проводив роботу відповідно до затвердженого Плану роботи ГДА УІНП на 2019 рік (зі змінами).

Юридична адреса ГДА УІНП: вул. Липська, 16, м. Київ, 01021.

 

Загалом упродовж 2019 року здійснено ряд заходів:

 • створення та забезпечення діяльності ГДА УІНП (проведена реєстрація, розроблені внутрішні організаційно-розпорядчі документи, забезпечена матеріально-технічна база, відбулося формування штату працівників);
 • реконструкції нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві (зареєстровано право власності УІНП на об’єкт, закріплено на праві оперативного управління за ГДА УІНП, визначений замовник з розробки проектної документації та проведення реконструкції об’єкту, зібрані вихідні дані для проектування, розроблено проектну документацію стадії «Проект» по об’єкту);
 • напрацювання механізму приймання-передавання носіїв архівної інформації репресивних органівкомуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років.

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА.

ГДА УІНП розпочав свою роботу у червні 2019 року. 21 червня 2019 року з директором ГДА УІНП був укладений трудовий договір № 1. ГДА УІНП як окрема юридична особа зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 25 червня 2019 року.

Протягом червня-грудня 2019 року було здійснено ряд основних організаційних заходів щодо створення та забезпечення діяльності установи: проведено реєстрацію в органах казначейської служби (відкриття рахунків, затвердження та погодження кошторису та плану асигнувань) та у відділенні банку; введені в дію організаційна структура та штатний розпис на 2019 рік; затверджено план роботи ГДА УІНП на 2019 рік (зі змінами); ГДА УІНП віднесено до III групи за оплатою праці керівників і спеціалістів; надано право підпису посадовим особам ГДА УІНП; виготовлено печатки та штампи; зареєстровано на електронних майданчиках для проведення електронних закупівель; затверджено офіційні бланки листів та наказів ГДА УІНП; розподіл обов’язків керівного складу; посадові обов’язки працівників; перелік індексів керівництва і структурних підрозділів; правила внутрішнього трудового розпорядку; встановлено облік робочого часу; проведено роботу щодо впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт, організації і ведення бухгалтерського обліку в програмі «Мастер-Бюджет»; затверджено положення про структурні підрозділи, про облікову політику, про організацію бухгалтерського обліку, про преміювання працівників ГДА УІНП, про тендерний комітет, про Науково-методичну раду ГДА УІНП, створено інформаційну картку ГДА УІНП на сайт УІНП у розділі «Установи у сфері управління Інституту». Укладено колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ГДА УІНП на 2019-2022 роки.

Здійснено низку заходів щодо забезпечення охорони праці в ГДА УІНП. Зокрема, створено службу з охорони праці та затверджено положення про неї. Затверджено: орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем; перелік професій і посад працівники яких підлягають обов’язковим медичним оглядам; перелік посад працівників, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці; перелік працівників, яким безкоштовно видається спеціальний одяг, спеціальні засоби та інші засоби індивідуального захисту на робочому місці. Директор і відповідальний співробітник ГДА УІНП пройшли навчання і отримали сертифікати (свідоцтва) з охорони праці та пожежної безпеки.

ГДА УІНП провів роботу над забезпеченням матеріально-технічної бази. Протягом 2019 року ГДА УІНП закупив 10 ноутбуків, 10 стаціонарних комп’ютерів, сервер, столи, стільці, інші матеріали для повноцінного функціонування установи. Усе майно, нематеріальні активи та основні засоби оприбутковані та введені в експлуатацію з присвоєнням відповідних інвентарних номерів.

ГДА УІНП подав на погодження до Українського інституту національної пам’яті проект наказу Міністерства культури України «Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті».

Невирішеним питанням залишається забезпечення тимчасовим приміщенням для облаштування робочих місць працівників ГДА УІНП. З цією метою було направлено відповідні звернення до Фонду державного майна України, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Оболонської та Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій. Додатково проведено моніторинг ринку оренди комерційної нерухомості. Всі запропоновані приміщення було оглянуто, проте жодне не відповідає мінімальним вимогам.

 

КАДРОВА РОБОТА

Гранична чисельність працівників ГДА УІНП становить 30 одиниць, з них 10 керівних кадрів, 11 спеціалістів в галузі та 9 спеціалістів наскрізних професій. Діяльність ГДА УІНП забезпечують керівництво та 7 самостійних структурних підрозділів: 6 відділів (зберігання, формування та обліку Національного архівного фонду і довідкового апарату; використання інформації та зовнішніх зв’язків; організації будівництва; фінансово-бухгалтерського забезпечення; адміністративно-господарського забезпечення; правового забезпечення та договірної роботи) і сектор кадрової роботи та діловодства.

Протягом 2019 року відбулося формування штату працівників ГДА УІНП. 21 червня 2019 року з директором ГДА УІНП був укладений трудовий договір № 1. Прийнято на роботу 8 працівників (керівних кадрів – 4, спеціалістів в галузі – 1, спеціалістів наскрізних професій – 3): заступника директора з будівництва; заступника директора – головного зберігача фондів; головного бухгалтера; начальника відділу адміністративно-господарського забезпечення; провідного юрисконсульта відділу правового забезпечення та договірної роботи – 2 особи; провідного архівіста відділу зберігання, формування та обліку Національного архівного фонду, довідкового апарату та діловодства; фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою відділу використання інформації та зовнішніх зв’язків. У вересні 2019 року звільнено начальника відділу адміністративно-господарського забезпечення.

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ (КОРПУС № 5) ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ ПО ВУЛ. ПУХІВСЬКІЙ, 7 У М. КИЄВІ

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 427-р «Про передачу нежитлових приміщень у м. Києві до сфери управління Українського інституту національної пам’яті» та наказу Українського інституту національної пам’яті від 05 липня 2019 року № 53-адм «Про організацію приймання-передачі державного майна» з представників Національного банку України, Українського інституту національної пам’яті та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті була утворена спільна комісія з питань передачі нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) по вул. Пухівській, 7 у м. Києві загальною площею 11 109,9 кв. метра. Відповідно до наказу Українського інституту національної пам’яті від 24 липня 2019 року № 57-адм «Про деякі питання щодо приймання-передачі державного майна» було затверджено акт приймання-передачі вищезазначених нежитлових приміщень з подальшим закріпленням на праві оперативного управління за Галузевим державним архівом Українського інституту національної пам’яті. 13 серпня 2019 року зареєстровано право власності Українського інституту національної пам’яті на об’єкт нерухомого майна «нежитлові приміщення у будівлі (корпус № 5) по вул. Пухівській, 7 у м. Києві загальною площею 11 109,9 кв. метра» та отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. 05 вересня 2019 року вищезазначені нежитлові приміщення були закріплені на праві оперативного управління за ГДА УІНП та отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права. ГДА УІНП повідомив про вищезазначену передачу відповідним державним органам: Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Фонд державного майна України, Державна фіскальна служба України, Державна служба статистики України. Додатково ГДА УІНП отримав від Фонду державного майна України витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) по вул. Пухівській, 7 у м. Києві.

Відповідно до наказу Українського інституту національної пам’яті від 13 вересня 2019 року № 77-адм «Про визначення замовника з розробки проектної документації та проведення реконструкції об’єкту» ГДА УІНП визначений замовником з розробки проектної документації та проведення реконструкції об’єкту «Реконструкція нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві».

ГДА УІНП провів технічне обстеження зазначених нежитлових приміщень, яким підтверджено можливість розміщення Архіву у зазначеній будівлі при умові проведення реконструкції, а також запропонований оптимальний варіант зі збільшення корисної площі за рахунок розділення існуючих поверхів виробничої частини будівлі висотою 7,2 м на два по 3,6 м.

ГДА УІНП здійснив передпроектні роботи з метою визначення техніко-економічних показників, опрацювання технологічної та інженерної характеристики об’єкту, конструкторських пропозицій, розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (форескізів), можливості використання альтернативних джерел енергозабезпечення, розрахунку орієнтовної вартості будівництва.

ГДА УІНП зібрав вихідні дані для проектування – технічні умови на приєднання до мереж тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, телефонізації та радіофікації; інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування.

Відповідно до результатів тендеру на «Розробку проектної документації стадії «Проект» та стадії «Робоча документація» по об’єкту «Реконструкція нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві» переможець (товариство з обмеженою відповідальністю «ПК Проектний комплекс») протягом 2019 року розробив проектну документацію стадії «Проект» по об’єкту.

Протягом 2019 року тривали перемовини з представниками Національного банку України та Банкнотно-монетного двору Національного банку України щодо передачі частини земельної ділянки Національного банку України для обслуговування будівлі ГДА УІНП. На 31 грудня 2019 року на замовлення Національного банку України тривають роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.

Також Національним банком України опрацьовується проект договору про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової території між ГДА УІНП та Національним банком України.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ НОСІЇВ АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ 1917-1991 РОКІВ

Відповідно до законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років» архівні документи (носії архівної інформації) репресивних органів належать державі і передаються на зберігання до ГДА УІНП. Відповідно до Положення про ГДА УІНП до складу документів ГДА УІНП входять носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, носії архівної інформації іноземних спецслужб, структур та діячів українського визвольного руху, документи з різними носіями інформації, що були створені, отримані або перебувають в УІНП.

З метою забезпечення відкритості архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років та виконання зазначених законів, ГДА УІНП повинен в короткі терміни прийняти від Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства юстиції, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Генеральної прокуратури, Державної судової адміністрації, Державної пенітенціарної служби, Адміністрації Державної прикордонної служби носії архівної інформації репресивних органів і забезпечити до них відкритий доступ.

На виконання частини 4 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» та з метою підготовки передачі носіїв архівної інформації репресивних органів за 1917-1991 роки від розпорядників архівної інформації до ГДА УІНП розпорядниками архівної інформації було проведено ревізію носіїв архівної інформації репресивних органів за 1917-1991 роки. За результатами аналізу проведеної ревізії розпорядники архівної інформації на першому етапі повинні передати до ГДА УІНП 1 595 822 справи.

ГДА УІНП з метою уточнення результатів ревізії та напрацювання механізму передачі носіїв архівної інформації репресивних органів провів робочі наради та направив листи з проханням запланувати у 2020 році низку заходів щодо організації передавання до ГДА УІНП носіїв архівної інформації репресивних органів до керівництва галузевих державних архівів Служби безпеки, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби і Міністерства юстиції у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Для обміну досвідом щодо підготовки та практичної реалізації передачі носіїв архівної інформації репресивних органів до ГДА УІНП, забезпечення до них доступу ГДА УІНП провів скайп-конференцію з колишнім керівником Архіву Інституту національної пам’яті (Польща) Рафалом Лєськєвічем та зустріч з першим директором Інституту досліджень тоталітарних режимів (Чехія) Павелом Жачеком.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ.

З метою сприяння розвитку співробітництва та встановлення партнерських зв’язків з архівними установами зарубіжних країн ГДА УІНП направив листи Будапештському столичному архіву, Історичному архіву Служби державної безпеки (Угорщина), Архіву Інституту національної пам’яті (Польща), Архіву служб безпеки (Чехія).

У листопаді 2019 року керівництво ГДА УІНП перебувало у відряджені у м. Будапешт (Угорщина) та м. Варшава (Польща). Під час візиту опрацьовано досвід Історичного архіву Служби державної безпеки, Будапештського столичного архіву (Угорщина) та Архіву Інституту національної пам’яті (Польща) щодо організації приймання документів репресивних органів, забезпечення до них доступу, планування та розміщення документів в новозбудованих приміщеннях. Були оглянуті архівосховища, ознайомлено з роботою читального залу, реставраційної майстерні, лабораторії оцифрування.

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГДА УІНП.

24 червня для ознайомлення журналістів із приміщенням ГДА УІНП відбулася прес-конференція «Таємні архіви радянських спецслужб переїдуть до спеціального Архіву» – https://bit.ly/2uk6jr0.

Загалом протягом 2019 року працівники ГДА УІНП надали наступні інтерв’ю, коментарі та екскурсії засобам масової інформації:

 • 26 червня в програмі «Громадська хвиля» на Громадському радіо – https://bit.ly/37uss4x;
 • 01 липня у прямому ефірі програми #ПолітикаUA парламентського телеканалу «Рада» – https://bit.ly/3avoZEK;
 • 04 липня у прямому ефірі на «UA:Українське радіо «Голос Києва» – https://bit.ly/2GtRN2R;
 • 08 липня інтерв’ю Детектор Медіа (Ігор Кулик: «Спільне завдання істориків і журналістів – спробувати розібратися в архівах і донести правду» – https://bit.ly/38w5EBL);
 • 18 липня сюжет у Телевізійній службі новин телеканалу 1+1 («Секретні документи у вільному доступі» – https://bit.ly/36dR543);
 • 05 серпня у прямому ефірі Громадського телебачення Волині через скайп-зв'язок;
 • 25 жовтня сюжет «UA-TV: іномовлення України» («Україна створює електронний Архів національної пам’яті»; англійською мовою – https://youtu.be/7Jn6-5iKemA, російською мовою – https://youtu.be/aQyYfL_gtHg);
 • 24 грудня у прямому ефірі програми «Турборанок.Донбас» на Громадському радіо («Відкритий простір та екскурсії: як виглядатиме найбільший в Європі архів репресивних органів» – https://bit.ly/2ReBFbC).

Працівники ГДА УІНП протягом 2019 року розповідали про стан та перспективи розвитку Архіву на публічних майданчиках:

 • 04 серпня на всеукраїнському фестивалі «Бандерштат» (м. Луцьк) – https://bit.ly/2uEXAzHта https://bit.ly/2RsZ4WW;
 • 28 вересня на панельній дискусії «Політика пам‘яті в Україні припинити неможливо продовжити» в рамках Фестивалю живих історій (м. Київ) – https://bit.ly/2RQn5pO;
 • 05 листопада на навчальному регіональному семінарі для керівників гуртків історико-краєзнавчого напряму Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей «Історія України ХХ століття: виховний потенціал історичної правди» (м. Хмельницький);
 • 12 листопада на міжнародній конференції «Архіви комуністичних спецслужб: формування, використання, інтерпретації» (м. Київ);
 • 15 грудня на вшануванні пам’яті репресованих у «Грецькій операції НКВД» (м. Київ).

ГДА УІНП виступив співорганізатором міжнародної конференції «Архіви комуністичних спецслужб: формування, використання, інтерпретації», яка відбулася 12 листопада на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У фокусі Міжнародної конференції перебував комплекс наукових та морально-етичних проблем, пов’язаних із осмисленням, використанням та інтерпретацією інформації, яка наразі знаходиться у архівах колишніх комуністичних спецслужб, у історичному, демоґрафічному, соціальному, політичному, культурному й психологічному вимірах історії України та деяких республік колишнього Радянського Союзу. В роботі конференції взяли участь понад 50 учасників, троє з яких зарубіжні експерти: Нікіта Петров (заступник голови Ради науково-інформаційного і просвітницького центру товариства «Меморіал» (м. Москва, Російська Федерація)), Ігор Кашу (доктор історичних наук, директор Центру досліджень тоталітаризму факультету історії та філософії Молдавського державного університету (м. Кишинів, Республіка Молдова)), Іраклій Хвадагіані (голова правління дослідницької лабораторії «SovLab» (м. Тбілісі, Республіка Грузія)). Директор Архіву Ігор Кулик розповів про процес становлення ГДА УІНП та поділився баченням щодо планування майбутнього приміщення Архіву.

24 грудня до Дня працівників архівних установ ГДА УІНП в соціальній мережі Facebook створив та систематично наповнює офіційну сторінку https://www.facebook.com/hdauinp.

В 2019 році ГДА УІНП розробив офіційний веб-сайт, версія якого діє в тестовому режимі.

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

ГДА УІНП отримував фінансування з державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 1809020 «Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті».

Асигнування затверджені в сумі 56 173,7 тис. грн., касові видатки склали 8 945,6 тис. грн., з них:

- поточні видатки, затверджені кошторисом в сумі 3 173,7 тис. грн., касові видатки склали 2 569,6 тис. грн.;

- капітальні видатки, затверджені кошторисом в сумі 53 000,0 тис. грн., касові видатки склали 6 372,02 тис. грн.

 

Наші партнери