icon facebook inst.png icon youtube
Новини

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ

ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ

УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

ЗА 2022 РІК

 

1. Вступ

2. Нормативно-методична робота

3. Реконструкція приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві

4. Організація приймання-передавання носіїв архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

5. Міжнародне співробітництво

6. Популяризація діяльності ГДА УІНП

7. Організаційна робота

8. Кадрова робота

9. Використання коштів державного бюджету

 

1. ВСТУП

Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті (далі – ГДА УІНП, Архів, Архів національної пам’яті) створений відповідно до статті 12 Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» для безпосереднього забезпечення права на доступ до архівної інформації репресивних органів.

ГДА УІНП утворений постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 1000 «Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» для зберігання архівних документів Національного архівного фонду, що містять архівну інформацію репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років.

ГДА УІНП є державною архівною установою, що належить до сфери управління Українського інституту національної пам’яті.

ГДА УІНП діє на підставі Положення про нього, затвердженого наказом Міністерства культури України та Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2019 р. за № 181/33152 (із змінами).

Основними завданнями ГДА УІНП є:

1) забезпечення пошуку, приймання, формування, обліку та зберігання профільних документів, а також використання інформації в них;

2) забезпечення права на доступ до інформації, що міститься в профільних документах та довідковому апараті.

ГДА УІНП здійснював свою діяльність відповідно до Плану роботи Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті на 2022 рік, затвердженого директором архіву та погодженого Головою Українського інституту національної пам’яті, доручень Голови Українського інституту національної пам’яті з урахуванням вимог Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Тривала робота щодо розробки чинних нормативно-правових актів з питань архівної справи та вдосконалення нормативного забезпечення діяльності ГДА УІНП.

Архів підготовав проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Архів забезпечував супровід таких нормативно-правових актів:

  • проєктів постанов Кабінету Міністрів України:
  • «Про внесення змін у додаток до Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних і комунальних архівних установ»;
  • «Деякі питання оплати праці працівників галузевого державного архіву Українського національного інституту пам’яті»;

- проєкту наказу Міністерства культури та інформаційної політики України «Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті».

Наказами директора ГДА УІНП затверджено Положення про службові відрядження в межах України та за кордон працівників Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті, а також склад Науково- методичної ради ГДА УІНП.

3. РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ (КОРПУС № 5) ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ ПО ВУЛ. ПУХІВСЬКІЙ, 7 У М. КИЄВІ

У Державному бюджеті України на 2022 рік на проведення реконструкції приміщення по вул. Пухівській, 7 у м. Києві (корпус № 5) для розміщення ГДА УІНП було передбачено 100 мільйонів гривень.

Щодо предмету закупівлі на реконструкцію вищезазначеного приміщення, який був проведений у 2021 р., проходила процедура оскарження в Антимонопольному комітеті України. За результатами розгляду до торгів був допущений лише один учасник, тому закупівля не відбулася.

У лютому 2022 року Архів національної пам’яті оголосив закупівлю «Коригування проектної документації з отриманням позитивного експертного звіту по об’єкту «Реконструкція нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві». Проєкт договору було узгоджено між сторонами, проте у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року відповідний договір сторонами не було укладено.

У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну кошти на реконструкцію нежитлових приміщень (у будівлі №5), які були передбачені Архіву у Державному бюджеті України на 2022 рік в сумі 100 млн. грн були скороченні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету».

У рамках Плану відновлення України Архів підготував національний проєкт «Реконструкція приміщення ГДА УІНП».

Триває процедура надання в постійне користування Архіву земельної ділянки на вул. Пухівській, 7. Зокрема про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування.

Архів продовжує пошук тимчасових приміщень для розміщення робочих кабінетів та архівосховищ. Архів надіслав листи до Київського міського голови, Фонду державного майна по місту Києву, Департаменту комунальної власності м. Києва, районних державних адміністрацій у м. Києві, Президії Академії наук України, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інституту історії НАН України, Інституту математики НАН України, Національного банку України, Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» тощо.

У переліку майна, доступного для оренди, що розміщений на веб сторінках Фонду державного майна України, Департаменту комунальної власності м. Києва, районних державних адміністрацій у м. Києві, немає приміщень, придатних для оренди ГДА УІНП або приміщень, за орендою яких би ГДА УІНП не звертався до балансоутримувачів.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ НОСІЇВ АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ 1917-1991 РОКІВ

З метою забезпечення відкритості архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років, виконання законів України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» та «Про Національний архівний фонд та архівні установи» працівники ГДА УІНП співпрацюють з керівництвом та безпосередньо працівниками галузевих державних архівів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства юстиції, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Генеральної прокуратури, Державної судової адміністрації, Державної пенітенціарної служби, Адміністрації Державної прикордонної служби, що є нині розпорядниками такої архівної інформації. Робота спрямована на формування фондів Архіву і сфокусована на проблемі вивчення стану підготовки документів репресивних органів та довідкового апарату до них у різних регіонах України.

Упродовж 2022 р. працівниками Архіву національної пам’яті було здійснено низку відряджень до Черкаської, Чернігівської, Полтавської та Хмельницької областей, де було проведено зустрічі з працівниками місцевих архівних підрозділів вищезазначених установ: управлінь Служби безпеки України у Чернігівській та Полтавській областях, ліквідаційних комісій управлінь Міністерства внутрішніх справ України у Полтавській, Хмельницькій, Черкаської та Чернігівській областях, а також Чернігівської та Хмельницької обласних прокуратур.

Під час робочих зустрічей уточнено кількісний та видовий склад документів репресивних органів у фондах установ-розпорядників, ступінь підготовки довідкового апарату та самих документів до передавання, специфіку перевезення документів різних відомств, ступінь підготовки списків фондів для погодження Укрдержархівом, забезпечення фізичної збереженості документів установами-розпорядниками.

Обговорення в зазначених установах питань передавання архівних документів репресивних органів до ГДА УІНП виявило певні проблеми. З метою їх врегулювання проведено аналіз чинної нормативної бази та підготовлено пропозиції щодо внесення змін та доповнень до діючих нормативно-правових актів.

У зв’язку з військовими діями на території України і постійні обстріли цивільних об’єктів російськими військами у фокусі уваги працівників ГДА УІНП перебувало також питання забезпечення фізичної збереженості документів установами-розпорядниками інформації репресивних органів.

5. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Для налагодження співпраці з міжнародними архівними інституціями ГДА УІНП долучався до міжнародних проєктів, покликаних досліджувати діяльність і злочини тоталітарних режимів у Європі в XX столітті.

Архівом підписано 5 угод з міжнародними партнерами:

- Меморандум про взаєморозуміння між Галузевим державним архівом Українського інституту національної пам’яті та Національним архівним агентством Республіки Молдова;

- Договір про співробітництво між Галузевим державним архівом Українського інституту національної пам’яті та Національним архівом Естонії;

- Договір про співробітництво між Галузевим державним архівом Українського інституту національної пам’яті та Центром вивчення геноциду та опору жителів Литви;

- Договір про співробітництво між Галузевим державним архівом Українського інституту національної пам’яті з Литовським спеціальним архівом;

- Меморандум між Галузевим державним архівом Українського інституту національної пам’яті, Міністерством юстиції Латвійської Республіки та Центром громадської пам’яті.

Надіслано пропозиції щодо співпраці Національній раді з вивчення архівів Секурітате (Румунія) та архіву Академії Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Представник Архіву національної пам’яті увійшла до складу робочої групи «Освіта та музеї» Платформи європейської пам’яті та сумління.

У рамках міжнародних проєктів директор та працівники ГДА УІНП взяли участь у наступних заходах:

- щорічній конференції Європейської мережі офіційних органів, які зберігають справи секретної поліції, що відбулася в м. Будапешт (Угорщина);

- щорічному засіданні Ради Платформи європейської пам’яті та сумління (м. Прага, Чеська Республіка);

- міжнародній конференції «Гібридна війна Росії проти демократичного світу. Виклик для європейської політики пам’яті» (м. Прага, Чеська Республіка);

- міжнародній конференції «Незалежність. Архів. Прогноз. Україна в 1991-2021 рр. і далі», організованій Асоціацією українознавства Австралії та Нової Зеландії;

- міжнародній конференції «Робота з наслідками окупації 2 – комунізм і рашизм» (м. Рига, Латвійська Республіка);

- засіданні робочої групи «Освіта та музеї», що проходило у рамках міжнародного форуму «Пам’ять та майбутнє» (м. Вроцлав, Республіка Польща), організатором якого виступила Платформа європейської пам’яті та сумління спільно з Центром думки Івана Павла ІІ (Центром думки Іоанна Павла ІІ).

В приміщенні Українського кризового медіа-центру Архів організував дискусію «3-D Європейський шлях України та Молдови: декомунізація, деколонізація, доступ до архівів», у якій взяли участь директор ГДА УІНП Ігор Кулик, директор Національного архівного агентства Республіки Молдова Ігор Кашу та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні Валеріу Ківерь.

З метою обміну досвідом до Національного архіву в Кракові (Республіка Польща) надіслано лист з пропозицією про відвідання даної архівної установи керівництвом ГДА УІНП.

Платформу європейської пам’яті та сумління поінформовано про заходи ГДА УІНП до Дня пам’яті жертв сталінізму та нацизму.

До Європейської мережі офіційних органів, відповідальних за справи секретної поліції, направлено лист про діяльність та ключові етапи створення ГДА УІНП.

У збірнику матеріалів міжнародного круглого столу «Критерії досліджень масштабів політичних репресій: вітчизняний та зарубіжний досвід», який вийшов друком в Республіці Казахстан, опубліковано доповідь директора ГДА УІНП на цьому круглому столі на тему «Досвід України в наданні доступу до документів (архівної інформації) репресивних органів». Зазначений збірник презентовано на міжнародному форумі Асоціації народів Казахстану «Пам’ять в ім’я майбутнього» (м. Аркалик, Республіка Казахстан).

6. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГДА УІНП

Архів національної пам’яті підготував фотодокументальну виставку «Комунізм = Рашизм», у якій висвітлено трагічні долі 13 українців, репресованих комуністичним тоталітарним режимом у ХХ столітті та постраждалих під час військової агресії російської федерації проти України у ХХІ столітті. Виставка наочно демонструє, що криваві методи росії щодо знищення українців протягом століття не змінилися і що незасуджені злочини комунізму обернулися для України новою війною, у якій ми знову виборюємо свою територію, ідентичність, мову та культуру.

Відкриття виставки відбулося 15 червня 2022 року на Михайлівській площі у Києві. У відкритті виставки взяли участь та виступили Олександр Ткаченко – Міністр культури та інформаційної політики, Максим Потураєв – голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, Максим Ярмистий – в.о. Голови Українського інституту національної пам’яті, Нана Яремич – донька Наталії Косової, директорки загальноосвітньої санаторної школи у м. Генічеськ Херсонської області, яка загинула у перший день війни під час обстрілу міста російськими військами.

Експонування виставки в м. Києві було продовжено в парку «Перемога» Дніпровського району.

Протягом року виставка була розміщена у парках та на центральних площах міст, у музеях та навчальних закладах у містах: Бровари (Київська область), Чернігів, Ніжин, Прилуки та Мена (Чернігівська область), Полтава, Миргород та Кременчук (Полтавська область), Вінниця, Черкаси, Хмельницький.

У грудні 2022 року виставка була відкрита англійською та відповідними місцевими мовами:

– на центральній площі м. Таллінн, в приміщенні Міністерства закордонних справ Естонської Республіки та на базі НАТО в Естонській Республіці;

– в Латвійській Республіці у містах Рига, Даугавпілс, Ульброка, Вальмієра, Прейлі, Валка, Кекава;

– в Музеї окупації та боротьби за свободу Литовської Республіки, м. Вільнюс.

У відкритті виставки взяли участь надзвичайні та повноважні посли України, дипломати інших держав, акредитовані в країнах Балтії, представники української діаспори та громадськості цих країн. Виставку у м. Рига відвідав Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, для якого директор Архів провів авторську екскурсію.

Інформацію про зазначену виставку, перекладену на іноземні мови та розміщену на офіційному сайті ГДА УІНП (https://hdauinp.org.ua/ua/online-exhibitions/materialy/486-vystavka-komunizm-rashyzm) з проханням здійснити переклад місцевими мовами та відкрити її в столицях відповідних країн згідно з раніше укладеними договорами про співробітництво надіслано керівникам Комісії з відкриття документів і оголошення про належність болгарських громадян до державної безпеки і розвідувальної служби Болгарської народної армії, Інституту дослідження тоталітарних режимів (Чехія), Архіву служби державної безпеки Республіки Чехія та Історичного архіву Угорської державної безпеки.

Також Архів підготував проспект виставки українською, англійською, латвійською та литовською мовами.

У рамках робочих візитів керівництва і працівників ГДА УІНП до міст Вінниця, Полтава, Черкаси, Хмельницький було проведено майстер-класи «Як знайти репресованих родичів. Презентація просвітницьких роликів Архіву національної пам’яті».

Архів національної пам’яті взяв участь:

– у Всеукраїнській науково-практичній конференції «ХІ політологічні читання імені професора Богдана Яроша»;

– у благодійному фестивалі «Legio Historica 7»;

– у засіданні Експертної ради Стипендії солідарності у збереженні культурної спадщини України, заснованій низкою міжнародних організацій і фондів (Europa Nostra, Global Heritage Fund та ALIPH Foundation) та Штабом порятунку спадщини України;

– в онлайновій нетворкінговій подорожі до України в рамках проєкту Лабораторія культурної трансформації, що реалізується Goethe-Institut в Україні в партнерстві з Міністерством культури та інформаційної політики України й фінансується ЄС за програмою House of Europe;

– в науковому форумі «Революція гідності: на шляху до історії»;

– в науково-практичній конференції «Українська історична та культурна спадщина під час військової агресії рф: досвід, виклики, загрози»;

– в дискусії «Стратити не можна помилувати: як бути з радянським минулим та спадком» в рамках Лабораторії культурної трансформації.

ГДА УІНП став партнером шостого Фестивалю думок, організатором якого виступив Благодійний фонд «Восток-SOS». Під час заходу, модератором якого була завідувач відділу ГДА УІНП, за участі науковців і громадськості відбулася онлайн-дискусія «Чому після Пушкіна приходять «пушки» (https://youtu.be/lGAWJvBHRbs).

Спікерами дискусії були: Ігор Кулик – директор ГДА УІНП; Ірина Рева – науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького, кандидат історичних наук; Мар’ян Мудрий – доцент кафедри новітньої історії Львівського національного університету ім. І. Франка, кандидат історичних наук; Владлен Мараєв – провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України, кандидат історичних наук.

Директором ГДА УІНП проведено онлайн-лекцію «Поверніть собі родину: як віднайти родичів, репресованих комуністичним режимом». Кошти, зібрані під час лекції, спрямовано на придбання приладів нічного бачення для розвідувальної групи «Буря».

У рамках зустрічі у м. Черкаси із внутрішньо переміщеними особами завідувач відділу ГДА УІНП ознайомив присутніх з діяльністю ГДА УІНП та презентував освітні ролики «Як знайти своїх репресованих родичів».

Одним і напрямків популяризації діяльності ГДА УІНП є взаємодія з засобами масової інформації.

На сайті Цензор.нет було розміщено блоги директора ГДА УІНП Ігоря Кулика (https://censor.net/ua/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/487639/sortby/date):

- «Фотодокументальна виставка «Комунізм=Рашизм» від Архіву національної пам’яті подорожує Україною»;

- «Виставка "КОМУНІЗМ = РАШИЗМ" як заклик до вивчення власної історії»;

- «Право на правду & право на життя: професія журналіста у тоталітарних суспільствах».

Для видання «Українська правда» підготовлено авторську колонку «Прощання з СРСР – це вже питання національної безпеки».

Директор ГДА УІНП на Громадському Інтерактивному Телебаченні (Волинська область) розповів про відкриту на Михайлівській площі в м. Києві документальну фотовиставку «Комунізм=Рашизм» (https://www.youtube.com/watch?v=yUlhCYuqdLc).

Директор ГДА УІНП до Дня пам'яті і примирення дав інтерв'ю телеканалу «Україна 24» (https://www.youtube.com/watch?v=7X5sfXf15v0), а у День пам'яті жертв політичних репресій в рамках телемарафону «Єдині новини» телеканалу «Рада» (https://www.youtube.com/watch?v=YwHG0jmzVto).

В ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини» директор ГДА УІНП прокоментував знищення окупантами архівних справ в архівному підрозділі СБУ у Чернігівській області (https://www.youtube.com/watch?v=QsABCL54At4).

Під час відрядження до м. Чернігів директор ГДА УІНП в рамках телерепортажу «Комунізм= Рашизм. Геноцид росіян проти українців у ХХ-ХХІ ст. У Чернігові презентували нову виставку» дав інтерв’ю місцевому телеканалу «Дитинець» (https://www.youtube.com/watch?v=jzdzH9RbeRI).

Крім цього, директором ГДА УІНП на телеканалі «Україна-24» висвітлено теми щодо незручної правди для путінського режиму – «Росіяни-колаборанти в складі нацистської Німеччини» (https://www.youtube.com/watch?v=71IHM0JEy_g), а також  щодо репарацій росії для України (https://www.youtube.com/watch?v=jm6UiU4WkVk). В ефірі Громадського інтерактивного телебачення (Волинська область) в проєкті «Волинь на варті. Разом до перемоги!» директор ГДА УІНП проаналізував діяльність рашистів на українських окупованих територіях та провів історичні паралелі (https://www.youtube.com/watch?v=DAFyntaPO4k).

Під час службового відрядження до м. Полтава директор ГДА УІНП дав інтерв’ю телеканалу «ІРТ Полтава» (https://youtu.be/u2dsQonXbbk).

Матеріали про відкриття виставки «Комунізм=Рашизм» у м. Полтаві було розміщено на ресурсах семи засобів масової інформації та на двох сайтах органів місцевої влади.

Директор ГДА УІНП надав інтерв’ю каналу BBC Україна на тему «Дерусифікація: в тилу валять пам'ятники, які нагадують про окупанта» (https://youtu.be/FlOl3b7VSHc).

На телеканалі «Прилуки» вийшли сюжети з коментарем директора ГДА УІНП щодо відкриття виставки "Комунізм=Рашизм" у м. Прилуки (https://youtu.be/0_dRrYOnjc8; https://youtu.be/JoBgQTSt2y0).

Директор ГДА УІНП напередодні річниці застосування ядерної бомби в рамках телемарафону "Єдині новини" для ТСН телеканалу «1+1» розповів про історію використання найпотужнішої зброї (https://www.youtube.com/watch?v=0nFs5UY-XRY&t=8s).

Під час перебування у службовому відрядженні у м. Вінниця директор ГДА УІНП розповів про відкриття документальної фотовиставки «Комунізм=Рашизм» на радіо «Місто над Бугом» у програмі «Час змін» (https://youtu.be/KbZqezgzPFk).

Також начальник відділу ГДА УІНП у програмі «Наш час» на «ТРК «Візит» (м. Кременчук) розповів про документальну фотовиставку «Комунізм=Рашизм» (https://www.youtube.com/watch?v=Gn6Q4ZxNWaA).

Матеріали про участь директора і працівників ГДА УІНП у теле- та рідіопередачах розміщувалися у розділі «Архів у ЗМІ» офіційного сайту ГДА УІНП. Усього підготовлено 59 таких публікацій.

На сторінках ГДА УІНП у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм створено біля 350 публікацій щодо видатних постатей історії, науки, культури, літератури, учасників визвольного руху України.

Найбільшу кількість відгуків (охоплень) набрали публікації про:

- відкриття підготовленої ГДА УІНП документальної фотовиставки «Комунізм=Рашизм» у містах Київ, Вінниця, Полтава, Черкаси, Чернігів, Хмельницький, Бровари (Київська обл.), Мена, Ніжин та Прилуки (Чернігівська обл.), Кременчук та Миргород (Полтавська обл);

- річницю початку Великого терору;

- 50 річницю масових арештів українських дисидентів;

- факти злодіянь російських окупантів у м. Херсоні та тортур над українцями, виявлені правоохоронними органами у звільнених населених пунктах Харківської області;

- ракетний обстріл російськими військами центру м. Києва;

- звільнену з російського полону парамедика Юлію Паєвську («Тайру»);

- архітекторів Миколи Макаренка та Владислава Городецького, поета-пісняра Андрія Малишка, художника-шістдесятника Віктора Заремби, режисера Сергія Параджанова, військового і політичного діяча Василя Вишиваного, останнього Головнокомандувача УПА Василя Кука (до річниць їх народження);

- художницю-шістдесятницю Любов Панченко, зв‘язкову Головнокомандувача УПА Дарію Гусяк, членкиню ОУН, медсестру УПА Катерину Данів-Гаврилів (псевдо «Зелена»), журналіста, телеведучого Андрія Охрімовича (у зв’язку з їх смертю);

- річницю розстрілу видатного вченого, науковця-селекціонера Володимира Симиренка та повстанського отамана і генерала-хорунжого армії УНП Юрія Тютюнника;

- композитора Володимира Івасюка (до річниці смерті);

- радянського генерала, дисидента і правозахисника Петра Григоренка;

- долю сотенного УПА Мирослава Симчича, якому нещодавно присвоєно звання Героя України;

- присудження Нобелівської премії миру за 2022 рік українській організації «Центр громадянських свобод» спільно з правозахисником з Білорусії А. Бяляцьким та Організацією з прав людини «Меморіал» (росія);

- спільний відеопроєкт Українського інституту національної пам’яті та Центру досліджень визвольного руху «Голоси УПА»;

- відкриття у Києві виставки «Рашизм – це …», підготовленої за участі Українського інституту національної пам’яті, Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;

- подкаст «Крадіжка світового масштабу” щодо долі українського науковця Сергія Корольова (у записі цього подкасту взяв участь директор ГДА УІНП);

- долю репресованого спортсмена, артиста цирку Івана Фірцака;

- історію дівчинки Гелі, яка фотографувалася зі Сталіном та втратила через репресії своїх батьків;

- оцифровані архіви УПА;

- День вишиванки тощо.

На Ютуб-каналі ГДА УІНП опубліковано 19 нових відеоматеріалів.

Продовжувалася робота з надання рекомендацій громадянам, які звернулися до Консультаційного центру з пошуку інформації про репресованих за допомогою електронної пошти, офіційної Фейсбук-сторінки, офіційного веб-сайту. За 2022 рік надано 169 офіційних відповідей громадянам, які звернулися на електронну пошту.

Для удосконалення діяльності зазначеного центру та створення в Архіві робочої електронної бази про репресованих осіб здійснювалася робота з оцифрування серії книг «Реабілітовані історією. Полтавська область».

Здійснювалися заходи з удосконалення та супроводу офіційного сайту ГДА УІНП. Здійснено його перенесення з відкритої універсальної системи керування вмістом для публікації інформації в інтернеті Joomla3 на систему Joomla4.

Всього у різних розділах сайту опубліковано 438 матеріалів.

Щотижнево здійснювався аналіз відвідуваності сайту ГДА УІНП та його окремих розділів. Загальна кількість відвідувань сайту за рік становить 4 868. Перших візитів (нових відвідувачів) зареєстровано 4 787.

Сторінки вебсайту ГДА УІНП, крім представників України, найбільше відвідували представники таких країн як США, Китайська Народна Республіка, росія, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Естонська Республіка, Латвійська Республіка.

Найбільш відвідуваними були такі сторінки сайту як «ГДА УІНП», «Сервіс з пошуку інформації про репресованих» «Консультаційний центр», «Архів у ЗМІ», «Усі новини», а також англомовні розділи сайту про підготовлену ГДА УІНП документальну виставку «Комунізм=Рашизм».

Забезпечувалося систематичне оновлення змісту розділів сайту, у тому числі його англомовної версії. Зокрема, його доповнено новим розділом «Міжнародне співробітництво».

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» та Указу Президента України «Про введення воєнного стану України» видано накази директора Архіву щодо регламентування роботи працівників архіву під час воєнного стану.

Для забезпечення виконання завдань Архіву підготовлено 30 наказів директора Архіву з основної діяльності та з адміністративно-господарських питань.

Підготовлено звіт про діяльність ГДАУІНП у 2022 році, який було розглянуто на засіданні колегії УІНП. Також підготовлено щотижневі звіти про діяльність Архіву.

До Державної архівної служби України подано паспорт архіву за 2022 рік, а також звіти за 2022 рік:

- про роботу ГДА УІНП та виконання плану розвитку архівної справи;

- про виконання плану наукової та методичної роботи;

- про виконання плану науково-публікаційної роботи;

- про виконання плану впровадження наукових та методичних розробок;

- про стан і обсяг Національного архівного фонду та інших архівних документів, що зберігаються в архівних підрозділах джерел формування НАФ, архівних установах, заснованими фізичними особами та/або юридичними особами приватного права, приватних архівних зібраннях;

  • плани на 2023 рік:

- розвитку архівної справи;

- наукової та методичної роботи;

- науково-публікаційної роботи;

- впровадження наукових та методичних розробок.

Щомісячно до Державної архівної служби України Архів подавав інформацію про відсутність втрат документів Національного архівного фонду та об’єктів нерухомості внаслідок військової агресії росії.

Працівники Архіву брали участь у 15 засіданнях Центральної експертно-перевірної та Нормативно-методичної комісій Укрдержархіву, експертно-перевірних комісій Державного архіву м. Києва, Національної академії наук України та Вченої ради Національного музею Геноциду-Голодомору.

Відповідно до законодавства проводилися первинні та повторні інструктажі працівників Архіву з охорони праці та пожежної безпеки.

8. КАДРОВА РОБОТА

Гранична чисельність працівників ГДА УІНП становить 30 одиниць, з них 10 керівних кадрів, 11 спеціалістів в сфері архівної справи та 9 спеціалістів наскрізних професій.

Структура ГДА УІНП станом на 31.12.2022 складається із керівництва (директор, заступник директора з загальних питань, заступник директора з будівництва і заступник директора-головний зберігач фондів) та 7 самостійних відділів: зберігання та обліку документів Національного архівного фонду; формування Національного архівного фонду і довідкового апарату; використання інформації та зовнішніх зв’язків; організації будівництва; фінансово-бухгалтерського та правового забезпечення; відділу інформатизації та господарського забезпечення; кадрів та діловодства.

Протягом 2022 року на роботу прийнято 1 працівника – завідувача відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду, звільнено двох працівників: провідного архівіста відділу формування Національного архівного фонду і довідкового апарату та провідного архівіста відділу використання інформації та зовнішніх зв’язків. Один працівник (фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою відділу використання інформації та зовнішніх зв’язків) станом на 31.12 2022 перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.

Станом на 31.12.2022 року чисельність фактично працюючих складала 10 осіб.

З метою підвищення фахової кваліфікації працівники Архіву національної пам’яті взяли участь у семінарах: «Вимоги до оформлення організаційно-розпорядчих документів», «Інформаційна безпека в системі електронного документообігу АСКОД», а також у відкритті підготовленої Національним музеєм Голодомору-геноциду виставки «Leica, що бачила Голодомор», присвяченої історії створення інженером А. Вінербергером всесвітньовідомих фото про Голодомор 1932-1933 років. Працівники Архіву також відвідали Музей української діаспори, де ознайомилися з експозицією історико-мистецького виставкового проєкту про еміграцію «П’ята хвиля».

Видано 65 наказів з кадрової роботи про прийняття та звільнення з роботи, надання щорічних та додаткових відпусток, направлення у відрядження.

9. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Архів фінансується з державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 3809020 «Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті».

Кошторисом на 2022 рік Архіву були затверджені видатки загального фонду Державного бюджету України в сумі 104 565.6 тис грн., в тому числі капітальні видатки на суму 100 000.00 тис грн.

Враховуючи Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та постанову Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 р. № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» Архіву були скороченні видатки загального фонду державного бюджету на 2022 рік на суму 100 456.7 тис грн, в тому числі капітальні видатки на суму 100 000.00 тис грн.

Наші партнери