Рекомендація Ради Європи № R (2000) 13 Комітету Міністрів країнам-членам стосовно
європейської політики доступу до архівів

Loading...

 

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

Loading...

 

Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму
1917-1991 років»

Loading...

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року № 1000 «Про створення галузевого
державного архіву Українського інституту національної пам’яті»

Loading...

 

Наказ Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 року № 656/5 «Про затвердження Правил
роботи архівних установ України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013
року за № 584/23116 (зі змінами)

Loading...

 

Наказ Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 року № 2438/5 «Про затвердження
Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі,
територіальним громадам»

Loading...

Наші партнери