icon facebook inst.png icon youtube
Новини

Експертно-перевірна комісія

Експертно-перевірна комісія ГДА УІНП є дорадчим органом, утвореним для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього.

Експертно-перевірна комісія здійснює свою роботу відповідно до Положення про Експертно-перевірну комісію ГДА УІНП.

Основними завданнями ЕПК є:

  • науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів;
  • розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів;
  • розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах, проведення експертизи цінності архівних документів, вилучених органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду відповідно до статті 28 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».

Науково-методична рада

Науково-методична рада ГДА УІНП є дорадчим органом, утвореним для розгляду питань організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної та методичної роботи. Науково-методична рада готує пропозиції та рекомендації про подання для затвердження та публікації проектів розглянутих документів (положень, планів, актів, правил, інструкцій, наукових звітів, методичних рекомендацій та інших документів).

Науково-методична рада здійснює свою роботу відповідно до Положення про Науково-методичну раду ГДА УІНП, затвердженого наказом ГДА УІНП від 01.10.2019 № 23-од.

Наші партнери