8. ГДА УІНП відповідно до покладених на нього завдань:


    1) провадить роботу, спрямовану на виявлення, взяття на облік, повернення, придбання (отримання) або відтворення в копіях профільних документів, які знаходяться в Україні та за кордоном;...

9. ГДА УІНП має право:

1) укладати в установленому порядку договори та інші правочини для забезпечення діяльності ГДА УІНП;

2) придбавати (отримувати) профільні документи та довідковий апарат від юридичних та фізичних осіб в Україні та за кордоном;

3) здійснювати науково-методичне, інформаційне забезпечення архівного підрозділу і служби діловодства УІНП та контролювати дотримання вимог законодавства у сфері архівної справи і діловодства;

4) брати участь у засіданнях колегій, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, нарадах УІНП та Укрдержархіву з профільних питань;

5) здійснювати в установленому порядку міжнародне співробітництво у сфері архівної справи, відновлення та збереження національної пам'яті, брати участь у міжнародних проектах;

{Пункт 9 доповнено новим підпунктом 5 згідно з Наказом Міністерства культури та інформаційної політики № 2009/2656/5 від 06.08.2020}

 Положення про ГДА УІНП