ANP info 1 1

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ

ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ

УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

ЗА 2020 РІК

Вступ.

Нормативно-методична робота.

Реконструкція приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві.

Організація приймання-передавання носіїв архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років.

Міжнародна співпраця.

Популяризація діяльності ГДА УІНП

Кадрова робота

Організаційна робота

Використання коштів державного бюджету.

1. ВСТУП

Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті (далі – ГДА УІНП, Архів) створено відповідно до статті 12 Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» для безпосереднього забезпечення права на доступ до архівної інформації репресивних органів.

ГДА УІНП утворений постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 1000 «Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» для зберігання архівних документів Національного архівного фонду, що містять архівну інформацію репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років.

ГДА УІНП є державною архівною установою, що належить до сфери управління Українського інституту національної пам’яті.

ГДА УІНП діє на підставі Положення про нього, затвердженого наказом Міністерства культури України та Міністерства юстиції України від 07.02.2019 № 91/372/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2019 р. за № 181/33152 (із змінами).

Основними завданнями ГДА УІНП є:

1) забезпечення пошуку, приймання, формування, обліку та зберігання профільних документів, а також використання інформації в них;

2) забезпечення права на доступ до інформації, що міститься в профільних документах та довідковому апараті.

ГДА УІНП здійснював свою діяльність відповідно до Плану роботи Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті на 2020 рік, затвердженого директором архіву та погодженого Головою УІНП.

2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Тривала робота щодо розробки та вдосконалення в архіві чинних нормативно-правових актів з питань архівної справи.

Зокрема, розроблено зміни до Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті, які були затверджені наказом Міністерства культури та інформаційної політики України і Міністерства юстиції України від 06 серпня 2020 р. № 2009/2656/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2020 р. за № 822/35105.

Підготовлено проєкти постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни в перелік архівних установ, закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом», «Деякі питання оплати праці працівників Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті», «Про внесення зміни до пункту 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710», проєкт наказу Міністерства культури та інформаційної політики України «Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті».

3.РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ (КОРПУС № 5) ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

ПО ВУЛ. ПУХІВСЬКІЙ, 7 У М. КИЄВІ

Протягом звітного періоду одним із основних завдань ГДА УІНП було проведення реконструкції будівлі (корпус № 5) по вул. Пухівській, 7 у м.  Києві для розміщення ГДА УІНП.

Так, зокрема, розроблено проєкт реконструкції (стадія «Проєкт») нежитлових приміщень у зазначеній вище будівлі та отримано позитивний звіт на цей проєкт.

Наказом Українського інституту національної пам’яті від 02.04.2020 № 21 затверджено проєкт «Реконструкція нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві».

Проведено презентацію проєкту реконструкції будівлі Архіву за участі Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, Голови Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича, Голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова, керівників архівних установ, представників громадськості та засобів масової інформації.

Здійснювалися заходи щодо звільнення від технологічного обладнання системи радіооповіщення, переміщення радіовузла, що розміщувалися у приміщеннях будівлі (спільно з Банкнотно-монетним двором Нацбанку), опрацьовано можливості підключення будівлі Архіву до електропостачання на час проведення її реконструкції, проаналізовано номенклатуру машин і механізмів, необхідних для проведення реконструкції Архіву, проведено повний огляд нежитлових приміщень що підлягають реконструкції, для підготовки їх до зимового періоду.

З метою виокремлення нової земельної ділянки для реєстрації її за ГДА УІНП на праві постійного користування для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 (корпус № 5) Архів вів постійні перемовини з Національним банком України щодо якнайшвидшого поділу земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:62:016:0001).

27 липня 2020 р. проведено робочу зустріч з активістами, які переймаються долею архітектури бруталізму. Під час зустрічі відбулося ознайомлення активістів із проєктом фасаду будівлі ГДА УІНП на Пухівській, 7. Було домовлено, що впродовж двох місяців активісти вивчать матеріали і нададуть пропозиції щодо конкретних рішень з реконструкції зовнішнього вигляду будівлі Архіву. Упродовж домовленого часу Архів не отримав зазначених пропозицій, хоча його працівниками була засвідчена  готовність врахувати пропозиції активістів та за необхідності провести додаткові робочі зустрічі.

Водночас здійснювалися пошуки тимчасового приміщення для розміщення працівників архіву та архівосховищ. Зокрема, продовжувалася робота з підготовки документів для укладання договору оренди приміщень  в будівлі  по вул. Попудренка, 54 для тимчасового розміщення робочих кімнат та архівосховища Архіву.

До Регіонального відділення Фонду державного майна по місту Києву та до Київського державного підприємства геодезії, картографії, кадастрових та геоінформаційних систем «Київгеоінформатика» подано заяви з повідомленням про зацікавленість в оренді зазначених приміщень.

4.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ НОСІЇВ АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ 1917-1991 РОКІВ

Відповідно до законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років» архівні документи (носії архівної інформації) репресивних органів належать державі і передаються на зберігання до ГДА УІНП.

Відповідно до Положення про ГДА УІНП до складу документів ГДА УІНП входять носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, носії архівної інформації іноземних спецслужб, структур та діячів українського визвольного руху, документи з різними носіями інформації, що були створені, отримані або перебувають в УІНП.

На виконання частини 4 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» з метою виконання Архівом завдання щодо виявлення, взяття на облік профільних документів, за 1917-1991 роки, які знаходяться в Україні та за кордоном, продовжувалася робота з Галузевим державним архівом Державної прикордонної служби стосовно складання списків справ, які передаються до Архіву.

Крім того, ГДА УІНП, з метою напрацювання механізму передачі носіїв архівної інформації репресивних органів провів робочі наради з працівниками Галузевого державного архіву Міністерства юстиції у сфері виконання кримінальних покарань та пробації та Архіву Управління Служби безпеки України в Черкаській області.

Питання передавання носіїв архівної інформації репресивних органів до ГДА УІНП обговорювалося в вересні 2020 р. на засіданні колегії Державної архівної служби України у рамках розгляду питання про організацію роботи галузевих державних архівів. Рішенням колегії Укрдержархіву керівникам ГДА, що зберігають носії архівної інформації репресивних органів, дано доручення, протягом 2020-2021 рр. забезпечити підготовку списків фондів і справ, які підлягають передаванню до ГДА УІНП.

Для забезпечення збереженості документів і справ придбано 1500 штук спеціальних архівних коробок та обладнання у кількості 42 архівних стелажів.

5.МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Для обміну досвідом щодо підготовки та практичної реалізації передачі носіїв архівної інформації репресивних органів до ГДА УІНП, забезпечення до них доступу, з метою сприяння розвитку співробітництва та встановлення партнерських зв’язків з архівними установами зарубіжних країн підписано договір про співпрацю між ГДА УІНП та Історичним архівом Служби державної безпеки (Угорщина).

Отримано згоду на підписання договору про співпрацю з Архівом служб безпеки та Інститутом вивчення тоталітарних режимів (Чехія), Естонським інститутом історичної пам’яті та Комісією з відкриття документів і оголошення про належність болгарських громадян до державної безпеки і розвідувальної служби Болгарської народної армії.

Продовжуються перемовини про співпрацю з інституціями Литви, Латвії, Німеччини, Румунії, Словаччини.

Надіслано комплект документів щодо приєднання ГДА УІНП до Платформи європейської пам'яті та сумління, а також Європейської мережі офіційних органів, які зберігають справи секретної поліції.

6.ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГДА УІНП

З метою подальшого інформування громадськості про діяльність та плани установи Архів протягом 2020 року провів 7 екскурсій приміщенням на Пухівській, 7, які відвідало орієнтовно 200 осіб (представників державних установ і громадських організацій, студентської та учнівської молоді, засобів масової інформації, науковців-істориків тощо).

З метою надання консультацій та супроводу людей, які хочуть дізнатися долю репресованих родичів або осіб, які пропали безвісти у 1917-1991 роках, з травня 2020 року при Архіві діє Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих. За час роботи до нього за допомогою електронної пошти, офіційної Фейсбук-сторінки, офіційного веб-сайту, мобільного та стаціонарного телефонів звернулися понад тисячу громадян, у т.ч. 689 – за допомогою електронної пошти, 287 – на сторінку Фейсбук, 46 – за допомогою телефону. Переважну кількість заявників складають громадяни України, у т.ч. Автономної Республіки Крим. Крім того, звернення також надходили від громадян Австралії, Бельгії, Білорусі, Ізраїлю, Іспанії, Казахстану, Киргизстану, Литви, Молдови, Німеччини, Росії. Крім цього, надано понад 1000 консультацій телефоном.

Позитивні приклади знаходження раніше невідомої інформації про репресованих родичів заявників за допомогою Консультаційного центру висвітлено в двох статтях на Цензор.нет:

«Квота на розстріл "ворогів народу": як праонука знайшла справу репресованого НКВС прадіда»;

«Від польського Сейму до катівні НКВС: як праонук відшукав інформацію про прадіда волинянина».

Архів виступив співорганізатором двох виставок:

«1920: На захисті Європи від більшовизму»;

«30-річчя Революції на граніті».

Спільно із Галузевим державним архівом Служби безпеки України та Центром досліджень визвольного руху Архівом в мережі інтернет оприлюднено 5 підбірок документів: «Створення Організації Об’єднаних Націй (ООН) та членство УРСР в ООН», «Василь Галаса (1920-2002), політичний та військовий діяч, полковник УПА», «Голодомор 1932-1933 років», «Ірина Стасів-Калинець (1940-2012), письменниця, філолог, правозахисниця, політв’язень радянського режиму, народний депутат України першого скликання», «Микола Руденко (1920-2004), письменник, філософ, правозахисник, політв’язень радянського режиму, член-засновник Української гельсінської групи, Герой України». У рамках партнерського проєкту Архіву з Центром досліджень визвольного руху та Галузевим державним архівом СБУ оцифровано та опубліковано на сайті Електронного архіву визвольного руху онлайн колекцію документів про репресії проти осіб, які забезпечували перепис населення у 1937 році (після Голодомору 1932-1933 років).

Архівом підготовлено ролик-привітання з Міжнародним днем архівів 25 червня, відеозвіт із презентації проєкту реконструкції ГДА УІНП, що відбулася 17 липня, а також відеозвіт про роботу у 2020 році.

ГДА УІНП створив власний ютуб-канал, на якому виставлено 8 відеосюжетів.

З травня 2020 року запрацював офіційний сайт ГДА УІНП у тестовому режимі. За результатами функціонування веб-сторінки була проведена робота з удосконалення веб-сайту ГДА УІНП. За час функціонування веб-сторінки було опубліковано 43 новини, відбулося 103 648 сеансів та переглядів сторінок (на україномовній версії сайту – 97 794 переглядів, на англомовній – 5 854 переглядів). Найбільший інтерес викликала інформація про Консультаційний центр – 31 851 перегляд.

Крім цього, створено першу серед галузевих державних архівів офіційну сторінку в соціальній мережі Фейсбук та перший офіційний Інстаграм серед всіх архівів України.

На сторінці ГДА УІНП у мережі Facebook проведено он-лайн ефір з директором архіву Ігорем Куликом на тему «Як знайти історію репресованих в архівах?» (майже 1500 переглядів), а також із білоруським істориком та архівістом Дмитром Дроздом (1700 переглядів) та з Ростиславом Кушніруком – свідком подій Другої світової війни, який у 11 років разом із старшим братом став на шлях боротьби за незалежність України в лавах УПА (1500 переглядів).

Загалом у мережі Фейсбук за 2020 рік опубліковано 710 постів, а кількість підписників складає майже 6700 осіб. Серед найбільш охоплених є публікації про українського борця, визнаного у 1928 р найсильнішою людиною планети Івана Фірцака; Голодомор 1932-1933 рр.; письменника Остапа Вишню; відкриття при Архіві Консультаційного центру з пошуку інформації про репресованих; справу Василя Стуса; відкриття бази даних «Імена самостійної України»; новини щодо фінансування Архіву в 2021 р. тощо.

На Інстаграм з моменту його створення (03 грудня 2020 р.) розміщено 17 публікацій. Кількість підписників Інстаграм склала 616 чол., середня кількість вподобань публікацій – 70.

Продовжувалася взаємодія із засобами масової інформації. Зокрема, опубліковано низку матеріалів у таких виданнях:

“Історична правда” – “Архів національної пам’яті. Давайте знайомитись!” від 9 червня 2020, “Архів національної пам'яті: не дати перемогти “совку” від 21 грудня 2020, автор - Ігор Кулик;

“Українська правда” – два матеріали: “Реформа пам'яті. Чому українцям потрібно дізнатися правду про репресованих родичів?” від 25 червня 2020, “Перестати боятися: чому нас навчила історія Анастасії Лугової від 3 серпня 2020, автор - Дарина Рогачук;

сайт телеканалу «Прямий» - матеріал під назвою «Найбільше в Європі сховище документів КДБ: фоторепортаж з річниці Архіву національної пам’яті» від 26 червня 2020;

сайті телеканалу «Еспресо» - стаття  до річниці створення архіву.

Крім цього, програмою “Сніданок з 1+1” та телеканалом “24” створено сюжети про ГДА УІНП, приурочені до Міжнародного дня архівів.

Завдяки співпраці з журналістами після презентації проєкту реконструкції будівлі про зазначену подію створено відеосюжети телеканалом “Україна”, телеканалом 1+1 (програма ТСН), а також репортажі виданнями УКРІНФОРМ, Хмарочос, Зміна та іншими.

Журналістами друкованого та інтернет-видання “ФОКУС” підготовлено репортаж з другої екскурсії до будівлі Архіву.

У співпраці з телеканалом 1+1 програмою ТСН та журналісткою Аллою Хоцянівською створено сюжет про пошук інформації про репресованих родичів  у ГДА УІНП  та інших архівах. На телеканалах ICTV та «Україна» вийшли телевізійні сюжети, присвячені відкриттю Консультаційного центру з пошуку інформації про репресованих.

Про проблеми із фінансуванням реконструкції Архіву на сайті телеканалу «Центральний» (м. Полтава) вийшло два матеріали - “В Україні реконструюють Архів національної пам’яті”, “Реконструкція Архіву національної пам’яті відтерміновується”.

На українському інформаційному сайті “Радіо Свобода” започатковано колонку директора ГДА УІНП “Білорусь. Відкриття архівів КГБ – останній цвях у труну диктатури” від 27 серпня 2020.

Опубліковано інтерв’ю директора Архіву під назвами: «Ігор Кулик: 11 літ допомагаю людям шукати правду про репресованих» (Перший канал соціальних новин (м. Луцьк) та «Історію не переписати: Архів національної пам’яті України допомагає дізнатись долю репресованих родичів» («Україна молода»). Крім цього, директор неодноразово давав інтерв'ю радіоканалу «Культура”, радіостанціям “Громадське радіо”, “Голос Донбасу”, програмі “Позиція” на телеканалі “Рада”.

Проведено низку заходів для забезпечення ефективної комунікаційної діяльності Архіву.

Керівництвом Архіву взято участь у відкритті виставки «1920: на захисті Європи від більшовизму», що є спільним проєктом Українського інституту національної пам`яті, Державної архівної служби України та ГДА УІНП.

У вересні 2020 р. Архівом національної пам'яті організовано екскурсію для учнів школи "КІТЕРРА". Директор Архіву Ігор Кулик розповів школярам про покликання та мету інституції. Водночас діти досліджували архівну та історичну тему за допомогою цікавого інтерактиву: учням було надано копії справ на репресованих комуністичним тоталітарним режимом, з якими вони працювали як історики-дослідники або як журналісти.

Архівом взято участь у прес-конференції та створенні виставки на Майдані Незалежності про 10 символів Революції на граніті. Архів спільно з Центром досліджень визвольного руху та Галузевим державним архівом СБУ виступив партнером заходів Національного музею Революції гідності, приурочених до відзначення 30-річчя Революції на граніті.

Архів став партнером проєкту «60. Втрачені скарби», який реалізується Українською Анімаційною Асоціацією у рамках програми #UkraineEverywhere Українського інституту, ціллю якого є ознайомлення широкого загалу з історією жінок героїнь-шістдесятниць.

Директор Архіву брав участь у засіданнях міжвідомчої робочої групи при Державній архівній службі України з відновлення архівно-пошукового проєкту «Український мартиролог ХХ століття».

Директор Архіву взяв участь у 9-й науково-практичній конференції «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання, що відбулася в режимі онлайн 21–23 квітня 2021 року в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, а також у роботі навчального регіонального семінару для керівників гуртків історико-краєзнавчого напряму Черкаської, Кіровоградської та Київської областей «Історія України ХХ століття: виховний потенціал історичної правди», на якому висвітлив особливості пошуку історичної інформації в архівах України та світу.

Представники Архіву взяли участь у семінарі «Відкриті архіви для молодих науковців» (м. Львів), де ознайомилися з досвідом роботи з першоджерелами та питаннями реставрації пошкоджених документів.

7.КАДРОВА РОБОТА

Гранична чисельність працівників ГДА УІНП становить 30 одиниць, з них 10 керівних кадрів, 11 спеціалістів в сфері архівної справи та 9 спеціалістів наскрізних професій.

Структура ГДА УІНП на 31.12.2020 складається із керівництва, інспектора з кадрів, діловода та 6 самостійних відділів: зберігання, формування та обліку Національного архівного фонду і довідкового апарату; використання інформації та зовнішніх зв’язків; організації будівництва; фінансово-бухгалтерського забезпечення; відділу інформатизації, зв'язків з громадськістю та господарського забезпечення; правового забезпечення та договірної роботи.

Протягом 2020 року на роботу прийнято 4 працівника, звільнено 2 працівника. Станом на 31.12.2020 чисельність фактично працюючих складала 10 осіб.

Затверджено посадові інструкції працівників, відповідно до законодавства про працю здійснено ознайомлення з ними.

У березні 2020 р. 4 члени тендерного комітету з питань здійснення публічних закупівель Архіву пройшли навчання/підвищення кваліфікації. Крім цього, чотири працівники Архіву взяли участь у семінарі-навчанні для замовників публічних закупівель «Публічні закупівлі: від теорії до практики».

Видано 65 наказів з кадрової роботи про прийняття та звільнення з роботи, надання щорічних та додаткових відпусток, направлення у відрядження.

8.ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

На виконання доручень УІНП проведено заходи щодо забезпечення карантинних заходів. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, видано низку наказів директора Архіву щодо регламентування роботи працівників архіву під час карантину.

Уточнено положення про структурні підрозділи Архіву.

Для забезпечення виконання завдань Архіву готувалися накази директора Архіву з основної діяльності.

До Державної архівної служби України подано паспорт Архіву та звіт про стан і обсяг документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій та приватних архівних зібраннях станом на 01.01.2021.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» в Архіві призначено уповноваженого з питань організації та проведення спрощених закупівель.

З метою дотримання вимог частини першої статті 131 Закону України «Про забігання корупції» в Архіві визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

З метою усунення зауважень, висловлених у акті проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ГДА УІНП Північним офісом Державної аудиторської служби України, опрацьовувалися пропозиції щодо внесення змін до організаційної структури та штатного розпису ГДА УІНП на 2021 рік.

Для удосконалення роботи з документами в Архіві, обміну інформацією через систему взаємодії у 2020 році придбано систему електронного документообігу «АСКОД».

 Відповідно до законодавства проводилися первинні та повторні інструктажі працівників Архіву з охорони праці та пожежної безпеки.

 

9.ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

ГДА УІНП отримував фінансування з державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 3809020 «Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті».

Асигнування затверджені в сумі 4 468.9 тис. грн., касові видатки склали 4 037.7 тис. грн., з них:

-         поточні видатки, затверджені кошторисом в сумі 4 067.9 тис. грн., касові видатки склали 3 636.7 тис. грн.;

-         капітальні видатки, затверджені кошторисом в сумі 401.0 тис. грн., касові видатки склали 401.0 тис. грн.

Було проведено три процедури спрощених закупівель, а саме:

- придбання стелажів архівних;

- придбання коробок архівних;

- придбання пакетів програмного забезпечення для створення документів (а саме: послуги з придбання ліцензій на програмне забезпечення системи електронного документообігу (СЕД) та послуг з його впровадження).

Північним офісом Державної аудиторської служби України була проведена зустрічна звірка в ГДА УІНП з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу та якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Українського інституту національної пам’яті. В результаті зустрічної звірки було складено довідку від 30.10.2020 № 04-30/508, яку, відповідно до пункту 40 Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550, директором та головним бухгалтером ГДА УІНП підписано із застереженнями.

Директор ГДА УІНП                                                                 Ігор КУЛИК

20 січня 2021 р.

 

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ

ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ

УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

ЗА 2019 РІК

Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті (далі – ГДА УІНП, Архів) створено відповідно до статті 12 Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» для безпосереднього забезпечення права на доступ до архівної інформації репресивних органів. ГДА УІНП утворений постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 1000 «Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» для зберігання архівних документів Національного архівного фонду, що містять архівну інформацію репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. ГДА УІНП є державною архівною установою, що належить до сфери управління Українського інституту національної пам’яті.

Положення про ГДА УІНП затверджено наказом Міністерства культури України та Міністерства юстиції України від 07.02.2019 №91/372/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2019 року за №181/33152. Відповідно до Положення про ГДА УІНП до складу документів ГДА УІНП входять носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, носії архівної інформації іноземних спецслужб, структур та діячів українського визвольного руху, документи з різними носіями інформації, що були створені, отримані або перебувають в УІНП (далі – профільні документи).

Основними завданнями ГДА УІНП є:

1) забезпечення пошуку, приймання, формування, обліку та зберігання профільних документів, а також використання інформації в них;

2) забезпечення права на доступ до інформації, що міститься в профільних документах та довідковому апараті.

У 2019 році ГДА УІНП проводив роботу відповідно до затвердженого Плану роботи ГДА УІНП на 2019 рік (зі змінами).

Юридична адреса ГДА УІНП: вул. Липська, 16, м. Київ, 01021.

 

Загалом упродовж 2019 року здійснено ряд заходів:

 • створення та забезпечення діяльності ГДА УІНП (проведена реєстрація, розроблені внутрішні організаційно-розпорядчі документи, забезпечена матеріально-технічна база, відбулося формування штату працівників);
 • реконструкції нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві (зареєстровано право власності УІНП на об’єкт, закріплено на праві оперативного управління за ГДА УІНП, визначений замовник з розробки проектної документації та проведення реконструкції об’єкту, зібрані вихідні дані для проектування, розроблено проектну документацію стадії «Проект» по об’єкту);
 • напрацювання механізму приймання-передавання носіїв архівної інформації репресивних органівкомуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років.

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА.

ГДА УІНП розпочав свою роботу у червні 2019 року. 21 червня 2019 року з директором ГДА УІНП був укладений трудовий договір № 1. ГДА УІНП як окрема юридична особа зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 25 червня 2019 року.

Протягом червня-грудня 2019 року було здійснено ряд основних організаційних заходів щодо створення та забезпечення діяльності установи: проведено реєстрацію в органах казначейської служби (відкриття рахунків, затвердження та погодження кошторису та плану асигнувань) та у відділенні банку; введені в дію організаційна структура та штатний розпис на 2019 рік; затверджено план роботи ГДА УІНП на 2019 рік (зі змінами); ГДА УІНП віднесено до III групи за оплатою праці керівників і спеціалістів; надано право підпису посадовим особам ГДА УІНП; виготовлено печатки та штампи; зареєстровано на електронних майданчиках для проведення електронних закупівель; затверджено офіційні бланки листів та наказів ГДА УІНП; розподіл обов’язків керівного складу; посадові обов’язки працівників; перелік індексів керівництва і структурних підрозділів; правила внутрішнього трудового розпорядку; встановлено облік робочого часу; проведено роботу щодо впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт, організації і ведення бухгалтерського обліку в програмі «Мастер-Бюджет»; затверджено положення про структурні підрозділи, про облікову політику, про організацію бухгалтерського обліку, про преміювання працівників ГДА УІНП, про тендерний комітет, про Науково-методичну раду ГДА УІНП, створено інформаційну картку ГДА УІНП на сайт УІНП у розділі «Установи у сфері управління Інституту». Укладено колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ГДА УІНП на 2019-2022 роки.

Здійснено низку заходів щодо забезпечення охорони праці в ГДА УІНП. Зокрема, створено службу з охорони праці та затверджено положення про неї. Затверджено: орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем; перелік професій і посад працівники яких підлягають обов’язковим медичним оглядам; перелік посад працівників, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці; перелік працівників, яким безкоштовно видається спеціальний одяг, спеціальні засоби та інші засоби індивідуального захисту на робочому місці. Директор і відповідальний співробітник ГДА УІНП пройшли навчання і отримали сертифікати (свідоцтва) з охорони праці та пожежної безпеки.

ГДА УІНП провів роботу над забезпеченням матеріально-технічної бази. Протягом 2019 року ГДА УІНП закупив 10 ноутбуків, 10 стаціонарних комп’ютерів, сервер, столи, стільці, інші матеріали для повноцінного функціонування установи. Усе майно, нематеріальні активи та основні засоби оприбутковані та введені в експлуатацію з присвоєнням відповідних інвентарних номерів.

ГДА УІНП подав на погодження до Українського інституту національної пам’яті проект наказу Міністерства культури України «Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті».

Невирішеним питанням залишається забезпечення тимчасовим приміщенням для облаштування робочих місць працівників ГДА УІНП. З цією метою було направлено відповідні звернення до Фонду державного майна України, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Оболонської та Шевченківської районних в місті Києві державних адміністрацій. Додатково проведено моніторинг ринку оренди комерційної нерухомості. Всі запропоновані приміщення було оглянуто, проте жодне не відповідає мінімальним вимогам.

 

КАДРОВА РОБОТА

Гранична чисельність працівників ГДА УІНП становить 30 одиниць, з них 10 керівних кадрів, 11 спеціалістів в галузі та 9 спеціалістів наскрізних професій. Діяльність ГДА УІНП забезпечують керівництво та 7 самостійних структурних підрозділів: 6 відділів (зберігання, формування та обліку Національного архівного фонду і довідкового апарату; використання інформації та зовнішніх зв’язків; організації будівництва; фінансово-бухгалтерського забезпечення; адміністративно-господарського забезпечення; правового забезпечення та договірної роботи) і сектор кадрової роботи та діловодства.

Протягом 2019 року відбулося формування штату працівників ГДА УІНП. 21 червня 2019 року з директором ГДА УІНП був укладений трудовий договір № 1. Прийнято на роботу 8 працівників (керівних кадрів – 4, спеціалістів в галузі – 1, спеціалістів наскрізних професій – 3): заступника директора з будівництва; заступника директора – головного зберігача фондів; головного бухгалтера; начальника відділу адміністративно-господарського забезпечення; провідного юрисконсульта відділу правового забезпечення та договірної роботи – 2 особи; провідного архівіста відділу зберігання, формування та обліку Національного архівного фонду, довідкового апарату та діловодства; фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою відділу використання інформації та зовнішніх зв’язків. У вересні 2019 року звільнено начальника відділу адміністративно-господарського забезпечення.

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ (КОРПУС № 5) ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ ПО ВУЛ. ПУХІВСЬКІЙ, 7 У М. КИЄВІ

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 427-р «Про передачу нежитлових приміщень у м. Києві до сфери управління Українського інституту національної пам’яті» та наказу Українського інституту національної пам’яті від 05 липня 2019 року № 53-адм «Про організацію приймання-передачі державного майна» з представників Національного банку України, Українського інституту національної пам’яті та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті була утворена спільна комісія з питань передачі нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) по вул. Пухівській, 7 у м. Києві загальною площею 11 109,9 кв. метра. Відповідно до наказу Українського інституту національної пам’яті від 24 липня 2019 року № 57-адм «Про деякі питання щодо приймання-передачі державного майна» було затверджено акт приймання-передачі вищезазначених нежитлових приміщень з подальшим закріпленням на праві оперативного управління за Галузевим державним архівом Українського інституту національної пам’яті. 13 серпня 2019 року зареєстровано право власності Українського інституту національної пам’яті на об’єкт нерухомого майна «нежитлові приміщення у будівлі (корпус № 5) по вул. Пухівській, 7 у м. Києві загальною площею 11 109,9 кв. метра» та отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. 05 вересня 2019 року вищезазначені нежитлові приміщення були закріплені на праві оперативного управління за ГДА УІНП та отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права. ГДА УІНП повідомив про вищезазначену передачу відповідним державним органам: Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Фонд державного майна України, Державна фіскальна служба України, Державна служба статистики України. Додатково ГДА УІНП отримав від Фонду державного майна України витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) по вул. Пухівській, 7 у м. Києві.

Відповідно до наказу Українського інституту національної пам’яті від 13 вересня 2019 року № 77-адм «Про визначення замовника з розробки проектної документації та проведення реконструкції об’єкту» ГДА УІНП визначений замовником з розробки проектної документації та проведення реконструкції об’єкту «Реконструкція нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві».

ГДА УІНП провів технічне обстеження зазначених нежитлових приміщень, яким підтверджено можливість розміщення Архіву у зазначеній будівлі при умові проведення реконструкції, а також запропонований оптимальний варіант зі збільшення корисної площі за рахунок розділення існуючих поверхів виробничої частини будівлі висотою 7,2 м на два по 3,6 м.

ГДА УІНП здійснив передпроектні роботи з метою визначення техніко-економічних показників, опрацювання технологічної та інженерної характеристики об’єкту, конструкторських пропозицій, розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (форескізів), можливості використання альтернативних джерел енергозабезпечення, розрахунку орієнтовної вартості будівництва.

ГДА УІНП зібрав вихідні дані для проектування – технічні умови на приєднання до мереж тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, телефонізації та радіофікації; інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування.

Відповідно до результатів тендеру на «Розробку проектної документації стадії «Проект» та стадії «Робоча документація» по об’єкту «Реконструкція нежитлових приміщень у будівлі (корпус № 5) для розміщення Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті по вул. Пухівській, 7 у м. Києві» переможець (товариство з обмеженою відповідальністю «ПК Проектний комплекс») протягом 2019 року розробив проектну документацію стадії «Проект» по об’єкту.

Протягом 2019 року тривали перемовини з представниками Національного банку України та Банкнотно-монетного двору Національного банку України щодо передачі частини земельної ділянки Національного банку України для обслуговування будівлі ГДА УІНП. На 31 грудня 2019 року на замовлення Національного банку України тривають роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.

Також Національним банком України опрацьовується проект договору про спільне користування та утримання будинку і прибудинкової території між ГДА УІНП та Національним банком України.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ НОСІЇВ АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ РЕПРЕСИВНИХ ОРГАНІВ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ 1917-1991 РОКІВ

Відповідно до законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років» архівні документи (носії архівної інформації) репресивних органів належать державі і передаються на зберігання до ГДА УІНП. Відповідно до Положення про ГДА УІНП до складу документів ГДА УІНП входять носії архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, носії архівної інформації іноземних спецслужб, структур та діячів українського визвольного руху, документи з різними носіями інформації, що були створені, отримані або перебувають в УІНП.

З метою забезпечення відкритості архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років та виконання зазначених законів, ГДА УІНП повинен в короткі терміни прийняти від Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства юстиції, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Генеральної прокуратури, Державної судової адміністрації, Державної пенітенціарної служби, Адміністрації Державної прикордонної служби носії архівної інформації репресивних органів і забезпечити до них відкритий доступ.

На виконання частини 4 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» та з метою підготовки передачі носіїв архівної інформації репресивних органів за 1917-1991 роки від розпорядників архівної інформації до ГДА УІНП розпорядниками архівної інформації було проведено ревізію носіїв архівної інформації репресивних органів за 1917-1991 роки. За результатами аналізу проведеної ревізії розпорядники архівної інформації на першому етапі повинні передати до ГДА УІНП 1 595 822 справи.

ГДА УІНП з метою уточнення результатів ревізії та напрацювання механізму передачі носіїв архівної інформації репресивних органів провів робочі наради та направив листи з проханням запланувати у 2020 році низку заходів щодо організації передавання до ГДА УІНП носіїв архівної інформації репресивних органів до керівництва галузевих державних архівів Служби безпеки, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби і Міністерства юстиції у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Для обміну досвідом щодо підготовки та практичної реалізації передачі носіїв архівної інформації репресивних органів до ГДА УІНП, забезпечення до них доступу ГДА УІНП провів скайп-конференцію з колишнім керівником Архіву Інституту національної пам’яті (Польща) Рафалом Лєськєвічем та зустріч з першим директором Інституту досліджень тоталітарних режимів (Чехія) Павелом Жачеком.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ.

З метою сприяння розвитку співробітництва та встановлення партнерських зв’язків з архівними установами зарубіжних країн ГДА УІНП направив листи Будапештському столичному архіву, Історичному архіву Служби державної безпеки (Угорщина), Архіву Інституту національної пам’яті (Польща), Архіву служб безпеки (Чехія).

У листопаді 2019 року керівництво ГДА УІНП перебувало у відряджені у м. Будапешт (Угорщина) та м. Варшава (Польща). Під час візиту опрацьовано досвід Історичного архіву Служби державної безпеки, Будапештського столичного архіву (Угорщина) та Архіву Інституту національної пам’яті (Польща) щодо організації приймання документів репресивних органів, забезпечення до них доступу, планування та розміщення документів в новозбудованих приміщеннях. Були оглянуті архівосховища, ознайомлено з роботою читального залу, реставраційної майстерні, лабораторії оцифрування.

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГДА УІНП.

24 червня для ознайомлення журналістів із приміщенням ГДА УІНП відбулася прес-конференція «Таємні архіви радянських спецслужб переїдуть до спеціального Архіву» – https://bit.ly/2uk6jr0.

Загалом протягом 2019 року працівники ГДА УІНП надали наступні інтерв’ю, коментарі та екскурсії засобам масової інформації:

 • 26 червня в програмі «Громадська хвиля» на Громадському радіо – https://bit.ly/37uss4x;
 • 01 липня у прямому ефірі програми #ПолітикаUA парламентського телеканалу «Рада» – https://bit.ly/3avoZEK;
 • 04 липня у прямому ефірі на «UA:Українське радіо «Голос Києва» – https://bit.ly/2GtRN2R;
 • 08 липня інтерв’ю Детектор Медіа (Ігор Кулик: «Спільне завдання істориків і журналістів – спробувати розібратися в архівах і донести правду» – https://bit.ly/38w5EBL);
 • 18 липня сюжет у Телевізійній службі новин телеканалу 1+1 («Секретні документи у вільному доступі» – https://bit.ly/36dR543);
 • 05 серпня у прямому ефірі Громадського телебачення Волині через скайп-зв'язок;
 • 25 жовтня сюжет «UA-TV: іномовлення України» («Україна створює електронний Архів національної пам’яті»; англійською мовою – https://youtu.be/7Jn6-5iKemA, російською мовою – https://youtu.be/aQyYfL_gtHg);
 • 24 грудня у прямому ефірі програми «Турборанок.Донбас» на Громадському радіо («Відкритий простір та екскурсії: як виглядатиме найбільший в Європі архів репресивних органів» – https://bit.ly/2ReBFbC).

Працівники ГДА УІНП протягом 2019 року розповідали про стан та перспективи розвитку Архіву на публічних майданчиках:

 • 04 серпня на всеукраїнському фестивалі «Бандерштат» (м. Луцьк) – https://bit.ly/2uEXAzHта https://bit.ly/2RsZ4WW;
 • 28 вересня на панельній дискусії «Політика пам‘яті в Україні припинити неможливо продовжити» в рамках Фестивалю живих історій (м. Київ) – https://bit.ly/2RQn5pO;
 • 05 листопада на навчальному регіональному семінарі для керівників гуртків історико-краєзнавчого напряму Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей «Історія України ХХ століття: виховний потенціал історичної правди» (м. Хмельницький);
 • 12 листопада на міжнародній конференції «Архіви комуністичних спецслужб: формування, використання, інтерпретації» (м. Київ);
 • 15 грудня на вшануванні пам’яті репресованих у «Грецькій операції НКВД» (м. Київ).

ГДА УІНП виступив співорганізатором міжнародної конференції «Архіви комуністичних спецслужб: формування, використання, інтерпретації», яка відбулася 12 листопада на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У фокусі Міжнародної конференції перебував комплекс наукових та морально-етичних проблем, пов’язаних із осмисленням, використанням та інтерпретацією інформації, яка наразі знаходиться у архівах колишніх комуністичних спецслужб, у історичному, демоґрафічному, соціальному, політичному, культурному й психологічному вимірах історії України та деяких республік колишнього Радянського Союзу. В роботі конференції взяли участь понад 50 учасників, троє з яких зарубіжні експерти: Нікіта Петров (заступник голови Ради науково-інформаційного і просвітницького центру товариства «Меморіал» (м. Москва, Російська Федерація)), Ігор Кашу (доктор історичних наук, директор Центру досліджень тоталітаризму факультету історії та філософії Молдавського державного університету (м. Кишинів, Республіка Молдова)), Іраклій Хвадагіані (голова правління дослідницької лабораторії «SovLab» (м. Тбілісі, Республіка Грузія)). Директор Архіву Ігор Кулик розповів про процес становлення ГДА УІНП та поділився баченням щодо планування майбутнього приміщення Архіву.

24 грудня до Дня працівників архівних установ ГДА УІНП в соціальній мережі Facebook створив та систематично наповнює офіційну сторінку https://www.facebook.com/hdauinp.

В 2019 році ГДА УІНП розробив офіційний веб-сайт, версія якого діє в тестовому режимі.

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

ГДА УІНП отримував фінансування з державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 1809020 «Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті».

Асигнування затверджені в сумі 56 173,7 тис. грн., касові видатки склали 8 945,6 тис. грн., з них:

- поточні видатки, затверджені кошторисом в сумі 3 173,7 тис. грн., касові видатки склали 2 569,6 тис. грн.;

- капітальні видатки, затверджені кошторисом в сумі 53 000,0 тис. грн., касові видатки склали 6 372,02 тис. грн.

Наші партнери