icon facebook inst.png icon youtube
Новини

Закони України

Про Національний архівний фонд та архівні установи (із змінами)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/594-15#Text

Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-19#Text

Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4319-17#Text

Про запобігання корупції  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text 

Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення порядку та строків зберігання деяких категорій документів  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-17#Text

Про культуру  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-16#Text

Про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах"  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2594-15#Text

Про доступ до публічної інформації  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text

Про звернення громадян  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про електронні документи та електронний документообіг  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text

Про жертви нацистських переслідувань  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14#Text

Про охорону культурної спадщини  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text

Про обов'язковий примірник документів  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-14#Text

Про державну таємницю  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text

Про захист інформації в автоматизованих системах  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2594-15#Text

Про авторське право і суміжні права  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text

Про інформацію  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text

Бюджетний кодекс України  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Про оплату праці  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text

Про відпустки  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text

 

Постанови та розпорядження Верховної Ради України

Постанови

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України" (31 березня 2016 року № 1073-VIII)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073-19#Text

Про посилення охоронних заходів щодо збереження культурних цінностей (28 листопада 2006 р. № 384-V)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384-V#Text 

Про Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання Верховної Ради України 14 травня 2003 року щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років (15 травня 2003 р. № 789-IV)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-15#Text

Про Рекомендації парламентських слухань "Українська культура: стан та перспективи розвитку" (26 грудня 2002 р. № 405-IV)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-IV#Text

Про тлумачення Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" (24 грудня 1993 р. № 3812-XII)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3812-12#Text

 

Укази, розпорядження та доручення Президента України

Укази

Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років (№17/2016)  https://www.president.gov.ua/documents/172016-19736

Про День працівників архівних установ (від 30 жовтня 1998 р. № 1200/98)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1200/98#Text

Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 років (від 21 травня 2007 р. № 431/2007)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/431/2007#Text

Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства (від 9 квітня 2010 р. № 1647/2005)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1647/2005#Text

Про створення літопису народної пам'яті (від 13 березня 2002 р. № 239/2002)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239/2002#Text

Розпорядження

Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України (від 13 квітня 2005 р. № 957/2005-рп)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957/2005-%D1%80%D0%BF#Text

Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи (від 2 вересня 2000 р. № 273/2000-рп)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/2000-%D1%80%D0%BF#Text

 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

2021

Розпорядження

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 84-р. «Про затвердження Плану заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму».  https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-s-a84r

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. №276-р «Про затвердження Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік».  https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-prioritetnih-dij-uryadu-na-2021-s240321

Постанови

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 179 «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року».  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України  від 17 березня 2021 р. № 215 «Про внесення зміни до переліку архівних установ, закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2021-%D0%BF#Tex 

2020

2019

Розпорядження

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 427-р "Про передачу нежитлових приміщень у м. Києві до сфери управління Українського інституту національної пам'яті".  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427-2019-%D1%80#Text

2018 рік

Розпорядження

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 617-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні".  https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-koncepciyi-rozvitku-elektronnogo-uryaduvannya-v-ukrayini

Постанови

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2018 р. № 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text

2017 рік

Розпорядження

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 р. № 797-р "Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації".  https://www.kmu.gov.ua/npas/250417925

2016 рік

Постанови

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 1000 "Про створення галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті"https://www.kmu.gov.ua/npas/249625517

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію".  https://www.kmu.gov.ua/npas/249419755

2015 рік

Постанови

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 518 "Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів".  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/518-2015-%D0%BF#Text

2014

Постанови

від 12 листопада 2014 р. № 684 «Деякі питання Українського інституту національної пам’яті».  https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-diyalnosti-ukrayinsk

2012 рік

Постанови

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2012. № 1103 "Про внесення змін до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів і Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання".  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-2012-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 486 "Про затвердження переліку архівних установ, закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом".  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/486-2012-%D0%BF#Text

2011 рік

Постанови

від 18 травня 2011 р. N 508 " Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639".   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-2011-%D0%BF#Text

2008 рік

Постанови

від 1 жовтня 2008 р. № 870 "Про внесення змін до Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/870-2008-%D0%BF#Text

2007 рік

Постанови

від 8 серпня 2007 р. № 1004 "Про проведення експертизи цінності документів".  https://www.kmu.gov.ua/npas/88788728

Розпорядження

від 11 липня 2007 р. № 522-р "Про відзначення 90-річчя від дня створення системи архівних установ".  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/522-2007-%D1%80#Text

2004 рік

Постанови

від 13 грудня 2004 р. № 1649 "Про затвердження Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду".  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1649-2004-%D0%BF#Text

від 30 листопада 2004 р. № 1608 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639".  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1608-2004-%D0%BF#Text

від 28 жовтня 2004 р. № 1454 "Про затвердження Порядку обов'язкової передачі документованої інформації" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1454-2004-%D0%BF#Text

від 10 серпня 2004 р. № 1018 "Деякі питання оплати праці працівників державних і комунальних архівних установ".   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2004-%D0%BF#Text

2002 рік

Постанови

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#Text

від 10 травня 2002 р. № 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів". https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF#Text

1998 рік

Постанови

від 7 травня 1998 р. № 639 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами". Офіційний вісник України, 1998, № 19, ст. 684. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/639-98-%D0%BF#Text

1997 рік

Постанови

від 17 листопада 1997р. № 1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці". Офіційний вісник України, 1997, № 48.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-%D0%BF#Text

від 14 квітня 1997 р. № 348 "Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації". Офіційний вісник України, 1997, № 4, ст. 202. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF#Text

1992 рік

Постанови

від 1 серпня 1992 р. № 442 "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці". Зібрання постанов Уряду України, 1992, № 9, ст. 211.
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%D0%BF#Text