Зміст статті

Стали відомі результати ревізії носіїв архівної інформації репресивних органів за 1917-1991 роки в центральних архівах, державних архівах областей та архівних відділах райдержадміністрацій

2 000 000 справ репресивних органів за 1917-1991 роки зберігаються в центральних архівах, державних архівах областей та архівних відділах райдержадміністрацій.

21 травня 2015 року вступив в дію Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», який відводив один рік для встановлення кількості носіїв архівної інформації репресивних органів за 1917-1991 роки в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, що перебувають у їх віданні або належать до сфери їх управління.

Нині стали відомі вже перші результати ревізії в центральних архівах, державних архівах областей та архівних відділах райдержадміністрацій. Загальна кількість фондів, де містяться виключно носії архівної інформації репресивних органів за 1917-1991 роки, становить 3 236, в яких зберігається 1 998 661 справ репресивних органів за 1917-1991 роки.

Найбільша кількість фондів, де містяться виключно носії архівної інформації репресивних органів за 1917-1991 роки, знаходиться в Державному архіві Сумської області – 573, а найбільша кількість таких справ – в Державному архіві Хмельницької області – 231 453 одиниць зберігання. Натомість найменша кількість фондів – один «Колекція позасудових справ реабілітованих», який був в 1990-их роках переданий з ГДА СБУ – міститься в Центральному державному архіві громадських об’єднань України. Серед обласних архівів найменша кількість фондів – два – та найменша кількість справ – 10862 одиниць зберігання – розташована в Державному архіві Закарпатської області.

«Проведений аналіз результатів ревізії показує масштаби порушення прав і свобод людей, здатних протистояти тоталітарній машині і готових мати свою думку, яка для цих людей часто ставала смертельно небезпечною. На тих територіях, де радянська влада панувала понад 70 років, ми маємо сотні тисяч поламаних життів і сімейних драм, які зафіксовані в документах, – зауважив начальник Управління інституційного забезпечення політики національної пам’яті Українського інституту національної пам’яті Ігор Кулик. – Нині продовжується робота над узагальненням інформації про кількість носіїв архівної інформації репресивних органів за 1917-1991 роки в галузевих архівах міністерств, правоохоронних органів, судах, прокуратурах та інших відомствах».

Довідково: детальну інформацію про кількість фондів та одиниць зберігання носіїв архівної інформації репресивних органів за 1917-1991 роки в розрізі кожної архівної установи, а також посилання на список архівних фондів, в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів за період 1917-1991 роки, можна переглянути у таблицях, наведених нижче.

Результати ревізії в ЦА і ДА

Loading...

 

Зведена інформація про ревізії ЦА та ДА ЦДАВО України

Loading...

 

ЦДАГО України

Loading...

 

Державний архів Вінницької області

Loading...

 

Державний архів Волинської області

Loading...

Наші партнери